Happinez

Bezinningsdienst L.R. Chapel (12 januari 2018), ds. Teun de Ridder

Koffie en muffins
Muziek: Golden Earring – Another 45 Miles

Welkom en thema
Gelukkig Nieuwjaar, dat hebben we elkaar gewenst. Maar wanneer ben je als mens nu echt gelukkig? Geluk wordt door het Van Dale woordenboek omschreven als ‘aangenaam gevoel van iemand die zich verheugt’. Gevoel is niet echt concreet. Soms heb je geluk, soms heb je het niet. Maar kun je het op één of andere manier vinden, creëren, vasthouden? Dat zou mooi zijn, toch? Het liedje Binnen Zonder Kloppen zou je als mooi beeld hiervoor kunnen nemen, hoe onverwachts en vluchtig wij geluk vaak ervaren:

Theme-song De Dijk – Binnen zonder kloppen

Uit het leven van NN
De muziek: Beyoncé – I Was Here

Bijbelverhaal De verloren zoon (Evangelie van Lukas 15)
‘Jezus gaf ook dit voorbeeld: ‘Een man had twee zonen. De jongste zoon zei tegen zijn vader: ‘Vader, ik wil mijn deel van de erfenis hebben.’ De vader gaf hem wat hij vroeg. Een paar dagen later pakte de zoon al zijn spullen bij elkaar en ging weg. Hij ging naar een ver land. Daar gaf hij al zijn geld uit aan een leven vol plezier.
Toen alles op was, kwam er een grote hongersnood in dat verre land. De zoon had niets meer te eten. Daarom ging hij werken bij één van de mensen in dat land. Die stuurde hem naar het veld om op de varkens te passen. De zoon had zo’n honger dat hij zelf het varkensvoer op wilde eten. Maar niemand gaf hem iets. Toen dacht hij: Thuis hebben zelfs de armste knechten altijd genoeg te eten. En ik ga hier dood van de honger! Ik zal naar mijn vader teruggaan en tegen hem zeggen: ‘Vader, ik heb me slecht gedragen tegenover God en tegenover u. Ik verdien het niet meer om uw zoon te zijn. Behandel mij voortaan net zoals uw armste knechten.’ Toen ging de zoon terug naar zijn vader.
De vader zag zijn zoon al vanuit de verte aankomen. En meteen kreeg hij medelijden. Hij rende naar zijn zoon toe, sloeg zijn armen om hem heen en kuste hem. De zoon zei: ‘Vader, ik heb me slecht gedragen tegenover God en tegenover u. Ik verdien het niet meer uw zoon te zijn.’ Maar de vader zei tegen zijn knechten: ‘Haal snel mijn mooiste jas voor mijn zoon en trek hem die aan. Doe een ring om zijn vinger en doe schoenen aan zijn voeten. Haal het vetste kalf en slacht het. We gaan eten en feestvieren! Want mijn zoon was dood, maar nu leeft hij weer. Ik was hem kwijt, maar ik heb hem weer gevonden.’ Toen gingen ze feestvieren.
De oudste zoon was nog op het land. Toen hij thuiskwam, hoorde hij dat er muziek gemaakt werd, en dat er werd gedanst. Hij riep één van de knechten en vroeg waarom er feest was. De knecht zei: ‘Je broer leeft nog! Hij is terug, en je vader heeft het vetste kalf laten slachten.’ Toen werd de oudste zoon kwaad. Hij wilde niet naar binnen gaan. Zijn vader kwam naar hem toe en zei: ‘Ga toch mee naar binnen.’Maar de zoon antwoordde: ‘Ik werk nu al heel veel jaren voor u. En ik heb altijd gedaan wat u van mij vroeg. Toch hebt u voor mij nooit een dier laten slachten. Niet eens een geitje om feest te vieren met mijn vrienden. Maar nu komt die zoon van u thuis en voor hem slacht u het vetste kalf! Terwijl hij uw geld heeft uitgegeven aan de hoeren.’ Toen zei de vader: ‘Lieve jongen, jou heb ik altijd bij me. En alles wat van mij is, is van jou. Maar we kunnen niet anders dan blij zijn en feestvieren. Want je broer was dood, maar hij leeft weer. We waren hem kwijt, maar nu hebben we hem weer gevonden.’’

Muziek Stef Bos – Tussen de liefde en de leegte
Op zoek naar geluk. Die zoektocht klinkt door in dit lied.

Mijmering Happinez
Net als de verloren zoon, zitten wij in een ver land. Niet zo aan de grond als hij natuurlijk. Maar wel herkenbaar dat je juist hier jezelf realiseert wat er werkelijk toe doet in je leven. Een periode ver van huis helpt je prioriteiten, dat wat je werkelijk belangrijk vindt en gelukkig maakt weer helder voor ogen te krijgen. Gek is dat, dat je thuis denkt dat het gras elders misschien groener is, dat iets in ons onrustig op zoek moet naar elders, naar geluk. Om dan uiteindelijk tot de ontdekking te komen dat het allemaal niet nodig was geweest. Of was dit proces voor die jongste zoon, is zo’n zoektocht voor ons gewoon nodig? Het is opvallend dat die oudste zoon, hoewel hij prinsheerlijk thuis is gebleven, echt niet gelukkig blijkt te zijn…

Jezus vertelt dit verhaal niet zomaar, daar zit een dubbele bodem in natuurlijk. Voor veel gelovige Joden was het onuitstaanbaar dat Jezus omging met zondaren, uitschot, en zelfs heidenen. Daartegenover zet Jezus dit verhaal over een geweldig goede vader, God, hoe God kijkt naar mensen en genadig is. Dat God juist mensen het geluk gunt, die alles verspeeld hebben, die uit de pas lopen, die helemaal niet zo gelovig zijn. Let wel: daar zit een soort paradox. Er wordt hier niet bedoeld: spring maar lekker uit de band, aan het einde komt dan alles op z’n pootjes terecht en wordt je gelukkiger dan ooit, God vergeeft je alles toch wel. De absolute vrijheid die de jongste zoon wil, los van alles en iedereen, lang leve de lol, blijkt ook geen leven te zijn. De vader zegt zelfs ‘hij was dood’. Op zichzelf is dat geen route die naar geluk leidt…

De omslag komt als die jongen ‘tot zichzelf komt’, zo staat er letterlijk, en bedenkt dat hij zal zeggen: ‘Vader, ik heb me slecht gedragen tegenover God en tegenover u. Ik verdien het niet meer om uw zoon te zijn.’ Waar hij eerst stond op zijn ‘rechten’, zijn erfenis, is er nu een besef van schuld. Hij heeft niets meer dan zichzelf. En dat is te weinig om van te kunnen leven, te weinig om gelukkig te kunnen zijn. Volgens mij hoef je om je geluk te vinden niet per se zo aan te grond te komen zitten als deze jongen, maar wel heb je nodig om ‘tot jezelf te komen’.
Ondanks zijn schofterige afscheid, zijn losbandigheid en zijn haveloze staat is hij thuis welkom. De vader ontvangt hem letterlijk en figuurlijk met open armen. Daar zit de kern van het geluk van deze jongen: dat er iemand is die hem neemt zoals hij is, ondanks alles. In onze prestatiecultuur moet je constant je imago goed houden, en we hunkeren allemaal naar waardering en erkenning. Maar je bent niet pas iemand als je al je zaakjes voor elkaar hebt. Je mag er zijn. Voor de mensen die jou liefhebben is het genoeg als jij jij bent. En voor God ook. Als je dat ook maar durft. Jezelf zijn, en je tekorten eerlijk op tafel leggen.

Die oudste broer heeft ondertussen het geluk niet gevonden. Voor hem geen feest. Die probeert het nog steeds door prestatie te bereiken en snapt niet dat het zijn jongste broer zomaar in de schoot geworpen wordt. Misschien is het wel zo dat als je zelf krampachtig probeert om gelukkig te worden, dat het je telkens ontglipt. Of zelfs zuurder maakt. Terwijl het iemand anders gunnen van geluk, ook gelukkig maakt. Gedeelde vreugd is dubbele vreugd.

Muziek BOY – Hit My Heart
Een liedje over onze tijdgeest dat we soms wel heel krampachtig zoeken naar geluk, aandacht en likeability.

Kaarsjes
Muziek: Händel – Adagio (uit: Orgelconcert in D-mol)
Voor thuis, waar jij en ik gemist worden, om kracht en liefde.
Voor Afghanistan, om geloof op een betere toekomst.
Voor alle collega’s op missie, dat zij bewaard blijven en hun werk vruchtbaar is.

Gebed – Onze Vader

Uitsmijter: Michael Bublé – Feeling Good
Het geluk zit in een klein hoekje als er iemand is die je echt kent. Volgens mij is God zo altijd aanwezig. ‘You know how I feel’, dat is het refrein van de uitsmijter.

Zegen
Laten Gods vrede en de rust van dit moment je lang bij mogen blijven.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Advertenties

Beveiligd: Nieuwsbrief (5)

De inhoud is beveiligd met een wachtwoord. Om deze te kunnen bekijken, vul het wachtwoord hieronder in:

All you need is…


Bezinningsdienst L.R. Chapel (5 januari 2018), ds. Teun de Ridder

Koffie en muffins
Muziek: Leonard Cohen – Dance Me To The End Of Love

Welkom en thema
Dit is de eerste dienst in het nieuwe jaar. 2017 was het jaar dat we van huis weggingen, 2018 wordt het jaar dat we weer thuis komen. Hopelijk ook als een stukje wijzere en betere mensen. Een uitzending kan afstompen, maar je kunt er ook innerlijk door groeien. En First things First: dat begint bij de liefde. Liefde, zo zien we deze dienst is méér dan een warm gevoel en romantiek, het is een eerste levensbehoefte, vandaar ‘All You Need Is Love’.

Theme-song The Beatles – All You Need Is Love

Uit het leven van NN + muziek

Bijbel 1 Korinthe 13
Over hoe belangrijk liefde is en wát liefde is, schrijft Paulus in een brief aan de christelijke gemeente in Korinthe. Er is daar allerlei onenigheid over wie de beste en vroomste gelovige is. Hij schrijft dan:

‘Als je geen liefde hebt voor anderen, zijn je woorden zinloos. Zelfs al laat de heilige Geest je alle talen van de wereld spreken, en ook nog de taal van de engelen. Als je geen liefde hebt voor anderen, beteken je niets. Zelfs al laat God je zijn boodschap bekendmaken en krijg je van hem al zijn geheime kennis. En zelfs al heb je zo’n groot geloof dat je bergen kunt verplaatsen. Als je geen liefde hebt voor anderen, dan is alles wat je doet zinloos. Zelfs al verkoop je je bezit, en geef je het geld aan de armen. Zelfs al sterf je in het vuur, omdat je je leven geeft voor de goede zaak.
Liefde is: geduldig en vriendelijk zijn. Liefde is: niet jaloers, niet vertellen hoe goed je bent, jezelf niet belangrijker vinden dan een ander. Liefde is: een ander niet beledigen, niet alleen aan jezelf denken, geen ruzie maken en geen wraak willen nemen. Liefde is: blij worden van het goede, en een hekel hebben aan het kwaad. Door de liefde verdraag je alles wat er met je gebeurt. Door de liefde blijf je geloven en vertrouwen. Door de liefde blijf je altijd volhouden. […]
Dit is dus waar het om gaat: geloof, vertrouwen en liefde. Dat moet steeds het belangrijkste in ons leven zijn. Maar het allerbelangrijkste is de liefde.’

Muziek U2 – One
Prachtig, die liefde, maar in de praktijk soms best lastig. Als het niet lukt, geef je het dan op? Daarover gaat One van U2.

Mijmering All you need is…
Dat het leven leeg is zonder liefde, herkennen wij denk ik allemaal. Wij mensen zijn niet gemaakt om alleen te zijn, wij komen pas echt tot ons recht in relatie tot anderen. Als kind, als partner, als vader of moeder, als collega, als vriend. Dat zijn niet zomaar ‘rollen’ die je speelt, die relaties maken je tot wie je bent. En als het goed is, is er in die relaties sprake van ‘liefde’.
Bij liefde denken wij al snel aan romantiek en erotiek, de liefde tussen partners. Of aan de liefde voor je kinderen, ouders, familie en vrienden. In het Grieks heb je daar de woorden eros en filia voor. Hier, 1 Korinthe 13, gaat het over agapè, dat is ‘onbaatzuchtige liefde’, de bereidheid te geven, er te zijn voor een ander, zonder per se iets terug te verwachten. Dat gaat nog een stap verder.
En dan wordt het ook lastiger, moeilijker. Liefde opbrengen voor wie jou liefhebben, dat is nog niet zo moeilijk. Liefde opbrengen vanuit jezelf, als levenshouding, als karakter, ongeacht de omstandigheden, dat lukt ons maar beperkt. Ook daar kunnen we denk ik allemaal over meepraten. Die liefde is niet vanzelfsprekend. Die kom je niet overal tegen in deze wereld, om het maar zachtjes uit te drukken. Daar zijn we soms slachtoffer van: dat anderen je afschrijven, veroordelen, teleurstellen, gebruiken, en in het uiterste geval zelfs haten.
Maar soms zijn we wat dat betreft zelf ook dader. Ik vind mezelf soms best wel belangrijker als een ander, en soms ben ik jaloers, soms klinken mijn eigen woorden hol, omdat ze niet gemeend zijn.
Soms kan het leven zelf ook ‘hol’ en ‘zinloos’ voelen, zeker hier in de routine van alledag: alles met liefde en van harte doen is veel gevraagd.
Moed, toewijding en veerkracht, dat zijn de woorden die we als militairen leren als het gaat over mentale hardheid. Maar vanuit de christelijke traditie, zou ik zeggen dat daar dus nog iets onder ligt, iets wat dieper gaat en nog meer kracht heeft ook. En dat is liefde. Dat gaat niet over je hoofd, over je kennis en kunde, maar over je hart. Daar ligt de ware kracht van een mens. Zoals hier staat, zo is het: ‘Door de liefde verdraag je alles wat er met je gebeurt. Door de liefde blijf je geloven en vertrouwen. Door de liefde blijf je altijd volhouden.’
Bestaat zulke liefde? Kun je daarin geloven? Is dat niet te mooi om waar te zijn? Waar baseert Paulus dit op? Voor hem – en voor mij als gelovige – verwijst dit naar Jezus. Jezus die zich liet kruisigen uit liefde voor ons. Die alles over had voor mensen die hem meestal nog vijandig gezind waren ook. Die optrok met mensen die door de samenleving uitgespuugd waren: zwervers, zieken, hoeren, collaborateurs en zondaren. Dat is de hoogste liefde die de wereld ooit gezien heeft. Hoe Jezus dat op kon brengen, doordat Hij God was (wat ik denk…) of een heel bijzonder mens: het blijkt mogelijk te zijn. Ware liefde bestaat. Dat is door Hem bewezen.
En die liefde bestaat niet per se in spectaculaire daden, wordt hier benadrukt:
het bestaat niet uit bergen verzetten, al je bezittingen aan de armen schenken of je leven geven in het vuur als martelaar. Het bestaat in de kleine dingen die je van harte doet, in een vriendelijk woord, blij zijn met het goede, een lelijk woord inslikken. Ergens in de Bijbel zijn de woorden van Jezus opgetekend als antwoord op de vraag: ‘Wat moet ik doen om in de hemel te komen?’ De vragensteller verwachtte een uitgebreid antwoord, want dat moet toch een hele prestatie zijn, wil je dat verdienen. Maar Jezus antwoordde heel simpel: ‘Degene die een beker water geeft aan iemand die dorst heeft.’
Dat is voor niemand van ons onbereikbaar. Daar kunnen we allemaal mee vooruit en in groeien.

Muziek Stef Bos – Ik heb je lief
We luisteren naar Stef Bos, die liefde het ‘medicijn’ van het leven noemt.

Kaarsjes
Muziek: Elvis Presley – You’ll Never Walk Alone
We steken kaarsen aan. Uitdrukking van onze liefde. En een beroep op Gods liefde.
Voor thuis, waar jij en ik gemist worden, om kracht en liefde.
Voor Afghanistan, om geloof op een betere toekomst.
Voor alle collega’s op missie, dat zij bewaard blijven en hun werk vruchtbaar is.

Gebed – Onze Vader

Uitsmijter The Blues Brothers – Everybody

Zegen
Laten Gods vrede en de rust van dit moment je lang bij mogen blijven.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Top2000-kerkdienst


Bezinningsdienst Lion’s Rock Chapel (5)
29-12-17 //ds. T. de Ridder

Koffie en muffins
Muziek:

Welkom en thema
Goed dat jullie hier zijn. Ik wens jullie in Gods naam een mooie Top2000-dienst. Ik steek de kaars aan als symbool van al het goede en het mooie in ons leven. Voor mij als gelovige daarom ook symbool van de aanwezigheid van Jezus Christus.

Top2000-diensten worden zijn in Nederland een nieuw fenomeen, dat best goed aanslaat. Waarom? Daarvoor luisteren we Daniël Lohues – Baat bij muziek (niet in de top2000…)

Theme-song: Live – Lightning Crashes (nr. 191)
De top2000 wordt aangevoerd door nummers als Bohemian Rhapsody, Hotel California en Stairway to Heaven. Al die nummers en veel van de top 20 gaan over sterven, doodgaan, hemel en hel. Niet zo gek in de laatste, donkere week van het jaar. Juist dan worden we nostalgisch, kijken we terug, en missen we hen die ons ontvallen zijn. Grote vragen komen dan boven: is er leven na de dood, en waar heeft het leven voor gediend. Is het goed geweest, bén je goed geweest? Nikki droeg aan Lightning Crashes van Live. Beide thema’s, leven en sterven, komen daarin naar voren:

Kaarsjes:3 Doors Down – Here without you (nr. 803 )
I’m here without you baby / But you’re still with me in my dreams. Die prachtige regels komen uit Here without you, aangedragen door Wanda. Als we dat luisteren steken we kaarsjes aan, juist voor diegenen die we missen. En ik geloof dat God daar het Zijne mee doet. Ik steek de grote kaarsen aan voor:
– Thuis, dat het soms moeilijk is, maar dat volhouden loont.
– Afghanistan, ook na zo’n lange tijd oorlog, geloof in toekomst samen
– Collega’s op missie, veilig en vruchtbaar in hun werk

Bijbelverhaal: 1 Samuel 16:14-23
In de Bijbel staat ook een prachtig oud verhaal over hoe troostend en helend muziek kan zijn als je het even niet meer ziet zitten:
‘De geest van de Heer was weggegaan uit Saul. In plaats daarvan stuurde de Heer een kwade geest naar Saul om hem bang te maken. De dienaren van Saul zeiden tegen hem: ‘U hebt last van een kwade geest van God. Wilt u dat wij iemand voor u zoeken die harp kan spelen? Dan kan hij muziek maken als u last hebt van de kwade geest. Dan zult u zich beter voelen.’ En Saul zei: ‘Ja, zoek een man die goed harp kan spelen, en breng hem bij me.’ Eén van de dienaren zei: ‘Ik ken iemand die goed harp kan spelen. Het is de zoon van Isaï uit Betlehem. Hij is sterk, en hij is een goede soldaat. Hij is slim en knap om te zien. En de Heer helpt hem.’
Saul stuurde mannen naar Isaï met de boodschap: ‘Stuur mij je zoon David, die op de schapen en geiten past.’
Toen stuurde Isaï zijn zoon David naar Saul. Isaï gaf David een jonge geit, brood en wijn mee. Hij legde alles op de rug van een ezel. David ging voor Saul werken en Saul ging veel van hem houden. Zo veel dat David zijn persoonlijke dienaar werd. Saul liet aan Isaï vragen: ‘Mag David altijd voor mij blijven werken? Ik ben erg tevreden over hem.’
Als Saul last had van de kwade geest, kwam David met zijn harp. Als hij muziek maakte, voelde Saul zich beter. Want dan ging de kwade geest weer weg.’

Muziek: Pearl Jam – Alive (nr. 37)
Saul zit aan de grond. God heeft hem verlaten. Waarom, daar zal ik zo iets over zeggen. Wie is hij nog? Wie mag hij nog zijn? Waarom leef ik nog? Vragen die in Alive van Pearl Jam, aangedragen door Marije, ook maximaal langs komen. Het liedje gaat over een jongen die te horen krijgt dat zijn echte vader dood is, en dus in een leugen geloofd heeft en dat maar even moet zien te verwerken.

Mijmering:Grace
Saul heeft behoefte aan muziek. In feite aan iemand die hem troost. Zijn verdriet gaat dieper dan een teleurstellinkje, een traantje hier en daar. Tegenwoordig zouden we het misschien een depressie noemen. Al is hier sprake van iets nog diepers: Als koning heeft Saul het verprutst rond 1000 v.Chr., en dat wordt hem door God aangerekend, en dat voelt hij diep. Hij voelt zich schuldig, hij zit levensbeschouwelijk ook aan de grond.
Hij doet het beste wat hij kan doen: hij schakelt hulp in. Hulp van een muzikant. David komt aan het hof. David zal de volgende koning worden, maar dat weet Saul niet. Het lijkt misschien of God Saul heeft laten vallen, maar dat betreft zijn functie als koning, niet zijn menszijn. Want ondertussen zorgt God dat David er is om Saul op te vangen. En David zingt liederen over God, psalmen.
Saul kan er zelf niet meer in geloven, maar vindt het wel heerlijk om ernaar te luisteren. Dat is wat muziek voor je kan doen: gevoelens en verlangens die diep in je hart leven verwoorden en tot uiting brengen, beter dan je het zelf misschien zou kunnen. Dan voel je je toch ergens gekend en begrepen. Soms is het heerlijk zo mee te liften op het geloof van iemand anders, die net even sterker staat dan jij.
Misschien ervaar je dat hier ook wel op uitzending: normaal zit je helemaal niet wekelijks in een kerk, en ik ben misschien wel de eerste dominee die je hebt leren kennen. En toch ervaar je hier iets van het weldadige van samen stil zijn, kaarsje aansteken en gebed, luisteren naar de oude verhalen uit Bijbel, je laten inspireren en laten zegenen. Die gedachte hoort ook bij de kern van het christelijk geloof: Je mag leven van genade, van dat wat je niet zelf verdiend, gepresteerd of verzonnen hebt, en toch ontvangt. Zomaar.
Veel van de liedjes in de Top2000 zijn uitgesproken religieus en christelijk, in het verlangen naar Iemand die er voor je is, die je opvangt, die je thuis brengt, voor Saul was David dat, en in feite eigenlijk God zelf. Voor mij werkt dat ook zo. We luisteren zo naar Fix You van Coldplay: Lights will guide you home / And ignite your bones / And I will try to fix you

Muziek: Coldplay – Fix you (nr. 8)

Muziek: Guus Meeuwis – Brabant (nr. 50)
Muziek kan dat doen. Je fixen. Je thuis brengen. Soms moet je gewoon luisteren naar muziek als Brabant van Guus Meeuwis en je bent even thuis. Zoals Stanley in Brabant, of waar je huis ook woont. En dan is het weer goed.

Gebed
God, wat mooi dat we muziek hebben.
Een gave van U.
Die ons troost.
Die ons blij maakt.
Die ons raakt.
Die ons stil maakt.
Die ons verbindt.
Zo leven we van genade.
Van wat U geeft.
Van wat we zomaar ontvangen.

Onze Vader…

Uitsmijter: Neil Diamond – Sweet Caroline (nr. 330)
De Top2000 gaat over het leven en over de dood. Maar vooral over de liefde. We luisteren Sweet Caroline, aangedragen door Ton natuurlijk, maar vul gerust de naam in van je eigen lief.

Zegen
Laten Gods vrede en de rust van dit moment je lang bij mogen blijven.

Muziek

Artiest Nummer Top2000#
Daniël Lohues Baat bij muziek
Donny Hathaway A song for you
Coldplay Fix You 8
Racoon Oceaan 24
Fleetwood Mac Go Your Own Way 33
Pearl Jam Alive 37
Guus Meeuwis Brabant 50
Wim Sonneveld Het Dorp 62
The Animals House of the Rising Sun 77
Stef Bos Papa 91
Oasis Wonderwall 100
Ed Sheeran Shape Of You 103
Marco Borsato Dochters 109
Live Lightning Crashes 191
Fleetwood Mac Sara 261
Evanescense My Immortal 283
Neil Diamond Sweet Caroline 330
Bon Jovi Always 731
3 Doors Down Here Without You 803
Eminem Lose Yourself 1445

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Beveiligd: Nieuwsbrief (4)

De inhoud is beveiligd met een wachtwoord. Om deze te kunnen bekijken, vul het wachtwoord hieronder in:

Kerstviering – Kwetsbaar & Krachtig


Koffie en kerstkrans
Muziek: Queen – Thank God It’s Christmas

Welkom en thema
Goed dat jullie hier zijn. Ik wens jullie in Gods naam een mooie kerstviering. Ik steek de kaars aan als symbool van al het goede en het mooie in ons leven. Voor mij als gelovige daarom ook symbool van de aanwezigheid van Jezus Christus.

We vieren samen kerst vanmiddag. Kerst in Afghanistan, terwijl je liever thuis was geweest. Kerst, terwijl je er het gevoel misschien niet echt bij hebt. Laat die kwetsbaarheid er maar zijn. Het grote christelijke feest van licht en vreugde om de geboorte van Jezus 2000 jaar geleden, draait juist om kwetsbaarheid. Om die baby in de kribbe. Zo kwetsbaar en weerloos en tegelijk zo krachtig: want raken, fascineren, inspireren, dat doet dit verhaal ook al 2000 jaar. We luisteren naar Mariah Carey die zingt over het doorbreken van licht en hoop in O Holy Night.

Theme-song Mariah Carey – O Holy Night

Kaarsjes Coldplay – Christmas Lights
Kerstfeest is een ook een lichtjesfeest. Het aansteken van lichtjes doen we in de hoop, dat het ook figuurlijk licht wordt in ons leven of voor degene voor wie we een kaarsje aansteken. Ik geloof dat God daar het Zijne mee doet. Zo steken we nu ook kaarsjes aan.
Voor thuis, waar jij en ik juist deze dagen gemist worden, om vreugde en geduld.
Voor Afghanistan, om licht in dit donkere land.
Voor alle collega’s op missie, dat zij bewaard blijven en hun werk vruchtbaar is.
Ik nodig je uit ook zelf een kaarsje aan te steken voor degene die wel wat licht kan gebruiken. Onderwijl luisteren we naar Coldplay – Christmas Lights

Bijbelverhaal Lukas 2:1-20
Ergens in een achteraf hoekje van het machtige Romeinse Rijk rond het jaar 0, ver van alle macht, pracht en praal, speelt zich het kerstverhaal af. Ik lees het jullie voor:

‘In die tijd werd er een bevel van keizer Augustus bekendgemaakt. Hij wilde alle inwoners van het Romeinse rijk laten tellen. Het was de eerste keer dat dit gebeurde. Het was in de tijd dat Quirinius de provincie Syrië bestuurde. Iedereen moest geteld worden in de plaats waar zijn familie vandaan kwam. Daarom gingen alle mensen op reis. Ook Jozef moest op reis. Hij ging van Nazaret in Galilea naar Betlehem in Judea. Want hij kwam uit de familie van David, en David kwam uit Betlehem. Jozef ging samen met Maria naar Betlehem. Maria zou met Jozef gaan trouwen, en ze was zwanger.
Toen Jozef en Maria in Betlehem waren, werd het kind geboren. Het was Maria’s eerste kind, een jongen. Maria wikkelde hem in een doek, en legde hem in een voerbak voor de dieren. Want er was voor hen nergens plaats om te slapen.
Die nacht waren er herders in de buurt van Betlehem. Ze pasten buiten op hun schapen. Opeens stond er een engel tussen de herders, en het licht van God straalde om hen heen. De herders werden bang. Maar de engel zei: ‘Jullie hoeven niet bang te zijn, want ik breng jullie goed nieuws. Het hele volk zal daar blij mee zijn. Vandaag is jullie redder geboren: Christus, de Heer. Hij is geboren in Betlehem, de stad van David. En zo kunnen jullie hem herkennen: het kind ligt in een voerbak en is in een doek gewikkeld.’ En plotseling was er bij de engel een hele groep engelen. Ze eerden God en zeiden: ‘Alle eer aan God in de hemel. En vrede op aarde voor de mensen van wie God houdt.’
Daarna gingen de engelen terug naar de hemel. De herders zeiden tegen elkaar: ‘Kom, we gaan naar Betlehem. Want God heeft ons verteld wat er gebeurd is. Laten we gaan kijken.’ Ze gingen meteen naar Betlehem. Daar vonden ze Maria en Jozef, en in een voerbak lag het kind. Toen de herders het kind zagen, vertelden ze wat de engel over hem gezegd had. Iedereen die het hoorde, was verbaasd over het verhaal van de herders.’

Mijmering Kwetsbaar & Krachtig
Dat ze verbaasd zijn, die mensen in Bethlehem, verbaast me niets. Het verhaal klopt van geen kanten natuurlijk. Moet dit kind in een voerbak voor de dieren, in een arme achteraf stal, met herders als herauten een hemels kind zijn? Een koningskind uit het geslacht van David? De redder van de wereld? Herders waren in die tijd (net als hier in Afghanistan) zo’n beetje de armsten van de armsten.
Kan er van zo’n diep gevallen kind iets goeds komen zoals de engelen zeggen? Wij hebben een beetje een romantisch gevoel bij Kerst, maar in feite diep triest als je in zulke omstandigheden een kind moet baren, of als kind ter wereld komen.
Dit verhaal zit ons daarmee heel dicht op de huid. Dat is de donkere achtergrond van het kerstfeest: dat onze wereld verre van ideaal is. Als deze wereld ideaal was, hadden wij nu allemaal lekker thuis gezeten bij familie en vrienden, in plaats van hier in Afghanistan, waar dagelijks nog kinderen geboren worden in vergelijkbare erbarmelijke omstandigheden als het kerstkind. En daarnaast, wiens leven is wel ideaal? Cliché misschien, maar waar: Ieder huis heeft zijn kruis, ieder hart zijn smart. Het lijkt ons soms gemakkelijker om maar een dikke huid te kweken en onze eigen belangen voor ogen te houden, dan dat te erkennen. We gokken liever op kracht dan op het kwetsbare van liefde, geloof en hoop.
Maar wie en wat heeft het dan voor het zeggen in deze wereld? Waar zit de ware macht? Bij de Romeinse keizer die met één pennenstreek heel de wereld in beweging zet en met zijn legioenen gehoorzaamheid afdwingt. Of bij dat pasgeboren kwetsbare kindje in die kribbe? Kerst is het feest waarop onze vooroordelen wat dat betreft ontmaskert worden: De engelen laten hun licht vallen op het feit dat de echte macht in deze wereld te verwachten valt van kwetsbaarheid, van de soft values.
Als jij en ik het ergens van moeten hebben in deze wereld dan is het niet van wapens, pracht en praal, van rijkdom of uiterlijke schoonheid, maar van die momenten van zorg voor elkaar, van zelfopoffering uit liefde, van de minste durven zijn en het kleine gebaar.
In het christelijk geloof is Jezus niet zomaar een kindje, maar God zelf die mens geworden is. Vaak wordt geroepen: ‘Als er dan een God is, waarom doet die niks tegen al het lijden en onrecht in deze wereld?’ Blijkbaar verwacht je dan een hemelse Romeinse keizer die alles hier wel eventjes naar rechts komt richten. In feite verwacht je dan een hemelse dictator waarmee je van de regen in de drup komt… Het kerstverhaal vertelt daarentegen over een God die de hemel opgeeft, zelf ook radicaal kiest voor kwetsbaarheid, voor de weg van de liefde, van het dienen, van het delen van je leven met mensen in nood.
Als er ergens redding vandaan zal komen, zal het op die manier moeten. Kijk maar om je heen: Van die Romeinse keizer is geen spoor meer te bekennen, maar wij vieren nog steeds de geboorte van die baby in Bethlehem. Natuurlijk zijn er na die Romeinse keizer allerlei andere dictators gekomen, tot op de dag van vandaag. Alles waar dit verhaal voor staat, blijft per definitie kwetsbaar, maar is niet kapot te krijgen. Dat is een wonder, voor mij alleen maar te verklaren door te geloven dat God daarachter zit. Het stimuleert ons allemaal om geloof te hechten aan soft values, aan ons hart. Laat je inspireren, motiveren en put kracht uit je kwetsbaarheid en de kwetsbaarheid van het kerstkind.

Muziek Pentatonix – Mary did you know
Een klassiek kerstlied waarin de kwetsbaarheid én de kracht van deze baby bezongen worden.

Kerstverhaal Een kerst zonder vijand
Hoe krachtig én hoe kwetsbaar het Kerstverhaal is, vertelt het volgende waargebeurde verhaal over kerstvrede. Een goede traditie, zo’n verhaal, om te zien dat kerst uiterst actueel blijft.

Het is 24 december 1914. Moe, koud en bang liggen de loopgraven van het Westelijk Front vol jonge jongens. Er gebeurt iets vreemds in de Duitse linies. Er klinken geluiden, die ze nooit verwacht hadden. De Duitsers zijn aan het zingen! Is dit weer een list?
In augustus 1914 begint de Grote Oorlog, en honderdduizenden soldaten trekken vol goede moed en trots naar het front, het noodlot tegemoet. De zwaarste gevechten vinden plaats op een dunne strook land tussen Duitsland, Frankrijk en België. Iedereen denkt dat deze oorlog slechts een kwestie van maanden zal zijn. Als de eerste Britse troepen aan het front aankomen, hebben de Duitsers het grootste deel van België en de Franse grens al bezet. Maar door de komst van de Britse troepen wordt hun opmars tot stilstand gebracht. Tegen de late herfst wordt het duidelijk dat de geallieerden de Duitsers echter niet terug kunnen dringen. De vijanden graven zich in, in loopgraven.
Al snel ontdekken de legers dat hun grootste vijand het weer is. Het is eind november, en door de overvloedige regen staan de loopgraven onder water. De soldaten hebben echter geen keus, en omdat zij dagen en weken doorbrengen onder die barre omstandigheden worden ze al snel ziek: bevroren ledematen, koudvuur en voetrot kosten meer levens dan vijandelijk vuur. In een misplaatste poging om het moreel op te krikken, lanceren de geallieerden op 19 december een groot offensief. Zowel Duitse als geallieerde troepen sterven in ongekende aantallen, en het moreel van de overlevenden zakt tot een dieptepunt. De hoofdkwartieren maken zich zorgen: zij vrezen militaire lethargie. En hun ergste vrees wordt bewaarheid.
Door het donker van de avond van de 24e december klinken zachte stemmen: [DEU]‘Stille Nacht, heilige Nacht.’ De geallieerde soldaten reageren op de enige manier die ze kunnen: ze zingen terug. ‘Silent night, holy night.’ ‘Douce nuit, sacre nuit.’ Al snel zingen beide kampen dezelfde liederen, ieder in hun eigen taal. En dan gebeurt het vreemdste van allemaal: de Duitsers nodigen hun vijanden uit om samen met hen kerst te vieren. De Duitsers introduceren de geallieerden hun tradities: kerstbomen en de kerstman.
De Britse soldaat Alex Walker schrijft naar huis: "Er lagen twee Franse doden tussen onze linies, en de Duitsers hielpen ons om een graf te graven. Eén van de officieren leidde de begrafenisplechtigheid. Dat was iets dat ik nooit zou vergeten. Zowel Duitsers als Britten die de laatste groet brachten aan Franse doden."
Richard Schirrmann dient in een Duits onderdeel dat gelegerd is op de ‘Bernhardstein’, een berg in de Vogezen. Hij houdt een dagboek bij en schrijft: “Vanaf het moment dat in de omliggende dorpen achter de linies de kerkklokken begonnen te luiden, gebeurde er iets fantastisch. Duitse en Franse troepen staakten de vijandelijkheden en sloten vrede met elkaar. Via niet gebruikte loopgraven zochten ze elkaar op en ruilden sigaretten, Franse wijn en cognac voor brood uit Westfalen, beschuit en ham.”
Het geallieerde hoofdkwartier is woedend. Verbroedering met de vijand is ontoelaatbaar, en moet onmiddellijk stopgezet worden. Maar de officieren in het hoofdkwartier, die zelf aan het kerstdiner zitten, zijn veraf voor de soldaten. De soldaten besluiten dat kerst belangrijker is dan bevelen.
Soldaat Leslie Walkinton schrijft naar huis: "Beste papa, mama en de meisjes, Ik schrijf jullie gewoon om te zeggen dat ik een hele leuke kerst heb gehad. Dit was het mooiste voorbeeld van vrede en goede wil dat ik ooit gezien heb. Eén van onze officieren nam een foto van Duitsers en geallieerden samen. Mensen van beide linies ontmoetten elkaar in niemandsland, en we brachten er de dag door. We ruilden sigaretten. Het was een beetje zoals het volk bij een voetbalwedstrijd, weet je. En we ruilden allerlei dingetjes om te eten, net zoals schooljongens thuis."
De veldofficieren worden onder druk gezet door de hoofdkwartieren, en de geallieerde officieren krijgen het bevel om onmiddellijk het vuur te openen op de vijand. Op vele plaatsen worden Duitse en geallieerde soldaten gefusilleerd die weigeren de wapens op te nemen. De gruwelijke oorlogsmachine – die al snel ‘de gehaktmolen’ werd genoemd – hapert en komt praktisch tot stilstand. De strijd luwt zelfs tot maart, om pas daarna weer op gang te komen als eenheden aan het front bewust vervangen zijn.
Hoewel de kerstvrede van 1914 hier en daar een vervolg vindt tijdens de volgende kerstdagen van WO I, is er nooit meer dat gevoel van vertrouwen. De jaren die volgen brengen alle gruwelen van de moderne oorlog naar boven: tanks, gifgas en luchtbombardementen. Aan het eind van de oorlog in 1918 hebben 15 miljoen mannen, vaak onder de meest verschrikkelijke omstandigheden, het leven verloren. Maar heel even, op kerstavond 1914 is er ‘vrede op aarde’. De gruwel van WO I zal nooit vergeten worden. De kerstvrede van 1914 ook niet…

Muziek John Lennon – Happy Xmas (War is Over)
John Lennon zingt prachtig over de vrede van kerst.

Gebed
God,
Vrede op aarde, wat zou dat heerlijk zijn.
Vrede in ons leven, dat willen we. Echt.
Maar wij mensen kiezen zo gemakkelijk voor het recht van de sterkste.
En dan gaat er zoveel mis.
Daarom zijn wij hier in Afghanistan
en niet thuis bij onze geliefden.
Help ons en help hen in deze dagen.
En leer ons vooral geloven in kwetsbaarheid,
in de weg van het kerstkind, van Jezus Christus,
in de weg van liefde en zorg.

Stilte
Onze Vader

Uitsmijter Michael Bublé – Silent Night
Kerst is niet compleet zonder ‘Silent Night’, het lied wat zoveel talen en volken verbindt.

Zegen
Laten de kerstvrede en de rust van dit moment je lang bij mogen blijven.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Beveiligd: Nieuwsbrief (3)

De inhoud is beveiligd met een wachtwoord. Om deze te kunnen bekijken, vul het wachtwoord hieronder in: