Geen veiligheid zonder onveiligheid

Toespraak bij de herdenking van de Veteranenreünie van het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene

Eigenlijk ben je gek als je militair wordt. Want van oorlog moet je ver weg blijven als je leven je lief is. Als gezond mens heb je de neiging om gevaar te mijden. Die angst is functioneel: je leeft er langer mee. Toch staan wij hier als militairen en veteranen. Waarom namen en nemen we dit risico?

In de Bijbel wordt verteld dat de volgelingen van Jezus zo schrikken van zijn dood aan het kruis dat ze zichzelf dagenlang in een huis opsluiten. Logisch, je wilt niet het risico lopen zelf ook aan een kruis te eindigen. Maar dan gebeurt het volgende:

 ‘Op de avond van diezelfde dag waren de leerlingen bij elkaar. Uit angst voor de Joodse leiders hadden ze de deur op slot gedaan. Maar opeens stond Jezus tussen hen in en zei: ‘Ik wens jullie vrede.’ Daarna liet hij de wonden zien aan zijn handen en zijn zij. Toen zagen de leerlingen dat het de Heer was, en ze waren erg blij. Jezus zei nog een keer tegen hen: ‘Ik wens jullie vrede. De Vader zelf heeft mij gestuurd. En nu ben ik het die jullie stuurt.’ Daarna blies hij op hen en zei: ‘Nu hebben jullie de heilige Geest gekregen.’[1]

Jezelf opsluiten in een kamer om maar veilig te blijven en risico’s te vermijden, is blijkbaar niet de bedoeling van het leven dat wij gekregen hebben. Hoe tegengesteld het ook klinkt: er is in deze wereld geen veiligheid zonder onveiligheid. Er komt geen vrede als er geen mensen zijn die daarvoor door het vuur willen gaan. Er komt geen vrede als er geen mensen zijn die daarvoor hun deur van het slot doen en de wijde wereld intrekken met een missie. Een vredesmissie.

Dat zijn geen holle woorden. Jezus toont de littekens die het kruis op zijn lichaam heeft achtergelaten. Hij weet wat het prediken en stimuleren van echte vrede kost. Zeker vandaag, nu wij staan bij dit monument voor de gevallenen van ons regiment, hun namen horen noemen en stil worden, en misschien onze eigen littekens voelen schrijnen, beseffen wij dat er geen vrede bestaat zonder kwetsbaarheid en gekwetst worden. Jezus vraagt dus nog al wat van zijn volgelingen. Maar de vrede is het waard.

Deze kwetsbaarheid is zelfs fundamenteel voor vrede. Vrede is méér dan de afwezigheid van oorlog. Vrede is dat jij en ik elkaar het leven gunnen en het samen goed hebben in Gods wereld. De deur van je hart daarvoor opendoen, het risico nemen om het met die ander te wagen in je leven, er actief voor die ander te zijn, is de grote uitdaging waar we elke dag voor staan. Ook als dat soms teleurstellend of frustrerend is. Ook die littekens zijn het waard. Vrede begint niet in Afghanistan of Mali, maar elke ochtend bij je eigen voordeur.

Je bent niet gek als je militair bent geworden. Integendeel soms hebben we een duwtje in de rug nodig om die drempel over te gaan, om te vechten voor vrede. Soms hebben we iemand nodig die ons weer laat beseffen waar we eigenlijk voor leven. Jezus geeft zijn leerlingen ‘de heilige Geest’ als inspirator. Dat is het feest van Pinksteren, overmorgen. Ik hoop dat ook vandaag zo’n moment van inspiratie voor ons is.

Ik wens jullie vrede.

[1] Johannes 20:19-22

Advertenties

Vaar wel!

HOTO Bezinningsdienst L.R. Chapel (16-3-2018)

Koffie en muffins

Muziek: Dire Straits – Sultans of Swing

Welkom en thema

Vaar wel! We zitten allemaal in hetzelfde schuitje, samen op uitzending. Van te voren weet je nooit precies wat je te wachten staat. Je hoopt maar dat ons werk wat bijdraagt aan vrede en veiligheid in Afghanistan. Je weet dat je hier niet voor de gezelligheid bent. Hopelijk zal het per saldo toch een positieve tijd zijn voor jezelf, terugkijkend is dat voor mij zeker zo. Dat klinkt door in Everything’s Not Lost van Coldplay.

Theme-song Coldplay – Everything’s Not Lost

Uit het leven van: NN

Muziek: Stepherd & Skinto ft. Ali B – Nooit Alleen

Bijbelverhaal Lukas 8:22-25

Een verhaal uit de Bijbel over letterlijk ‘in hetzelfde schuitje’. Een wonderlijk verhaal, maar erg leerzaam.

‘Op een dag stapten Jezus en zijn leerlingen in een boot. Jezus zei tegen zijn leerlingen: ‘Kom, we varen naar de overkant van het meer.’ En ze gingen op weg. Onderweg viel Jezus in slaap. Toen begon het opeens heel hard te waaien op het meer. Er kwam veel water in de boot. Het werd zo gevaarlijk dat de leerlingen Jezus wakker maakten. Ze riepen: ‘Meester, meester, we verdrinken!’ Toen stond Jezus op, en hij sprak streng tegen de wind en de golven. Meteen hield het op met waaien, en het water werd rustig. Daarna zei Jezus tegen zijn leerlingen: ‘Waar is jullie geloof?’ De leerlingen waren geschrokken. Diep onder de indruk zeiden ze tegen elkaar: ‘Zelfs de wind en de golven doen wat hij zegt. Hoe kan dat? Wie is deze man?’

Muziek Rod Stewart – Sailing

Het kan niet anders om nu te luisteren naar Sailing van Rod Stewart. Een lied over de levensreis die we allemaal maken. Een lied over volhouden als het soms moeilijk is. Een lied over naar huis gaan. Omdat het de moeite waard is.

Mijmering Vaar Wel!

Het is een eenvoudig en kort verhaaltje. Jezus steekt van wal met zijn leerlingen om de 20 kilometer te varen naar de overkant van het Meer van Galilea. Zo zijn wij 4 maanden geleden in hetzelfde schuitje gestapt op weg naar de overkant, die we nu bijna bereikt hebben. Zo zijn jullie aan een periode begonnen. Halverwege het meer zie je de oevers nauwelijks en moet je het samen redden.

Zo is een uitzendperiode ook een wat onoverzichtelijke tijdsperiode, waar je van tevoren niet van weet wat je te wachten staat. Je moet het onderweg maar met elkaar uithouden J.

Nu is dat gemakkelijk als het zonnetje schijnt en alles rustig is. Maar er steekt ook wel eens een storm op. Net als op Camp Marmal kan ook op het Meer van Galilea de wind zomaar ineens opsteken tot stormkracht. Nu is dat scheepje van Jezus geen zeewaardig jacht, maar een eenvoudig vissersbootje. Er zijn een paar ervaren vissers bij, maar de meesten weten niet wat hen overkomt. En er breekt paniek uit.

Zo kan het ook in ons leven zomaar stormen. De tweede fase van het groepsproces noemen ze ‘storming’: onderlinge wrijving en irritatie komen soms zomaar tot uitbarsting. Maar er kan ook in je thuissitutatie plotseling iets zijn. En niet te vergeten, we zijn hier niet op veilig terrein. En wat dan?

Als ze Jezus in paniek wakker maken, dan verwijt Jezus hen gebrek aan vertrouwen. Daarmee wil niet gezegd zijn dat het gevaar niet reëel was. De boot loopt immers vol, wind en water moet je niet onderschatten. Maar ze hadden ook moeten weten dat Jezus bij hen was. En dat Jezus tegen dit soort dingen is opgewassen. In jouw oren klinkt dat misschien wonderlijk, maar voor de schrijver, Lukas, is Jezus de Zoon van God. En loopt het daarom nooit echt uit de hand. Dat geloof deel ik met hem.

Maar het is denk ik ook fundamenteel voor een geslaagde militaire missie: vertrouwen. Vertrouwen in de ander, in je collega’s. Dat de dingen die jij niet kunt, niet overziet, niet weet, wel door een ander opgepakt worden.

Dan moet je wel een stukje controle uit handen geven. Wij spelen graag op safe, proberen zoveel mogelijk risico’s uit te sluiten, zo veel mogelijk vast te leggen in SOP’s. En dat moet ook. Maar denk niet dat je daarmee je leven, je uitzending, de wereld in je vingers hebt, dat hebt je niet. En dat ligt ook buiten onze macht. Als een scheepje op de golven een speelbal is van de elementen, zo zijn jij en ik ook maar hele kleine factoren in een groot spel. Moet je je daar zorgen over maken, bang van worden, voorzichtig en terughoudend? Nee. Er is alle reden voor vertrouwen. Op God, op elkaar. Dat Hij, dat wij jou niet in de steek laten.

Komt dan alles vanzelf voor elkaar? Hebben we dan automatisch een goede vaart? Nee, zo soepel gaat het nooit. Maar maak het elkaar ook niet lastiger dan nodig. De leerlingen maken Jezus wakker, omdat ze ‘er iets van vinden’ dat Jezus juist op dit moment ligt te slapen. Een gebrek aan vertrouwen dat hij weet wat hij doet. Gun ieder zijn eigen eigenaardigheden, zijn eigen ritme en gewoonten, zeker ook hier op uitzending. Laat een ander in zijn waarde, neem je eigen verantwoordelijkheid, en durf te vertrouwen dat een ander – en dat God – dat ook doet. En vaar wel!

Muziek Bill Fay – Be At Peace With Yourself

Kaarsjes

Muziek: Beethoven – Adagio un poco mosso

Voor thuis, waar jij en ik gemist worden, om kracht en liefde.

Voor Afghanistan, om geloof op een betere toekomst.

Voor alle collega’s op missie, dat zij bewaard blijven en hun werk vruchtbaar is.

Gebed – Onze Vader

Uitsmijter Spinvis – Kom Terug

Geniet van deze bijzondere periode, van samen in hetzelfde schuitje. Maar kom terug. Een beetje een alternatief liedje, maar dat drukt het prachtig uit.

Zegen

Laten Gods vrede en de rust van dit moment je lang bij mogen blijven.

Overdracht “Praatpaaltje” aan mijn opvolger

Toegift Mac Powell – I’ll Fly Away Medley

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Beveiligd: Nieuwsbrief – bijna thuis

De inhoud is beveiligd met een wachtwoord. Om deze te kunnen bekijken, vul het wachtwoord hieronder in:

Passie

Bezinningsdienst The Lion’s Rock Chapel (9 maart 2018)

Koffie en muffins

Muziek: George Michael – You Have Been Loved

Welkom en thema

Passie, dat is het thema vandaag. Passie, dat is je met alles wat je in je hebt inzetten voor het goede. Of in ieder geval voor wat jij denkt dat goed is. Het is mooi om het enthousiasme van alle nieuwkomers te zien. We horen in deze dienst over de ongelooflijke kracht daarvan. Passie heeft echter ook een tweede betekenis, namelijk ‘lijden’. En die twee hangen samen. In deze weken voor Goede Vrijdag en Pasen, zien we dat bij Jezus, die aan het kruis eindigt. Met gaan voor goed, maak je namelijk niet altijd vrienden. Herman van Veen bezingt die ‘vermoorde onschuld’, de ‘gedoofde passie’ in het lied Wie.

Theme-song Herman van Veen – Wie

Bijbelverhaal Lukas 23:33-46

Fundamenteel voor het christelijk geloof, maar ik denk ook voor onze Westerse cultuur, is het verhaal van de arrestatie, veroordeling en kruisiging van Jezus.

Opgepakt wegens ‘verstoring van de openbare orde’ omdat hij door zijn passie en succes te invloedrijk werd, veroordeeld wegens ‘godslastering’ door de Joodse leiders, werd hij overgedragen aan de Romeinen, die op dat moment de baas zijn, om de doodstraf te ontvangen:

‘Op een heuvel die de Schedel heet, hingen de soldaten Jezus aan het kruis. Ook de misdadigers werden aan een kruis gehangen. Het kruis van Jezus stond tussen de twee andere kruisen in. Jezus zei: ‘Vader, vergeef de mensen die mij doden, want ze weten niet wat ze doen.’ De soldaten verdeelden de kleren van Jezus onder elkaar door erom te loten. En het volk stond ernaar te kijken. Ook de leiders van het volk stonden naar Jezus te kijken. Ze lachten hem uit en zeiden: ‘Hij is toch de messias, de man die door God is uitgekozen? Hij heeft toch andere mensen gered? Dan moet hij ook zichzelf kunnen redden!’ …

Eén van de twee misdadigers die naast Jezus hingen, begon hem te beledigen. Hij zei tegen Jezus: ‘Jij bent toch de messias? Red dan jezelf en ook ons!’ Maar de andere misdadiger zei: ‘Houd toch je mond! Ook jij hangt aan een kruis, ook jij zult snel dood zijn. Ben je niet bang voor God? Wij zijn misdadigers en hebben onze straf verdiend. Maar Jezus heeft niets verkeerds gedaan.’ En tegen Jezus zei hij: ‘Wilt u aan mij denken wanneer u koning bent in de hemel? Jezus antwoordde: ‘Luister goed naar mijn woorden: Vandaag nog zul jij bij mij in de hemel zijn.’

Om ongeveer twaalf uur ’s middags werd het opeens donker in het hele land. Drie uur lang bleef het donker, omdat de zon geen licht gaf. En in de tempel scheurde het gordijn voor de heilige zaal doormidden. Toen riep Jezus: ‘Vader, mijn leven is in uw handen!’ Dat waren zijn laatste woorden. Zo stierf hij.’

Muziek De Dijk – Mag Het Licht Uit

Het wordt aardedonker. Alsof de zon het te schandalig vindt om te schijnen. Het is ook niet om aan te horen. Een gruwelijk verhaal. Soms kan het ook hier zomaar zijn dat je je even terugtrekt in je bubbel. Soms moet dat even. Daarom luisteren we eerst naar Mag Het Licht Uit van De Dijk.

Mijmering Passie

De dag dat Jezus stierf, vieren we nog elk jaar op Goede Vrijdag, de vrijdag vóór Pasen. Maar waarom noemen we die dag goed? Als je dit verhaal hoort/leest, lijkt er vooral veel mis te gaan. De goede Jezus, die preekte over liefde, wordt aan het kruis gehangen door de totalitaire Romeinse overheid. Het wordt nog benadrukt in dat gesprekje tussen die twee misdadigers links en rechts van Hem: Deze Jezus is onschuldig. Hoezo een Goede Vrijdag? En hoezo is dat kruis, dat martelwerktuig, het symbool van het christendom geworden, dat ik ook op mijn pak draag?

Dit verhaal is goed, omdat het in al zijn rauwheid en wreedheid ons mensen een spiegel voorhoudt en ons ontmaskert. Al te gemakkelijk kijken wij in onze wereld weg van het onrecht. Sluiten onze ogen voor het lijden van de mensen om ons heen. De confrontatie met dit verhaal, helpt ons alert te zijn op de processen die Jezus aan het kruis brachten.

Hoe gemakkelijk het soms is om een zondebok aan te wijzen. Een klokkenluider monddood te maken. Te gaan voor de macht in plaats van voor het goede. We zien hier het gevaar van een zwijgende meerderheid die niets doet.

Dit verhaal is goed, omdat het getuigt van een volkomen andere denkwijze en cultuur. Wij mensen zijn geneigd tot een ‘schaamtecultuur’ zoals dat heet. Een samenleving die gebaseerd is op prestatie, macht, status en eer. Als je fouten maakt, zul je je persoonlijk schamen, dan moet je boeten of er wordt wraak genomen of je hebt afgedaan… Dit verhaal van de kruisiging heeft onze Westerse cultuur veranderd in een ‘schuldcultuur’, die gebaseerd is op solidariteit en liefde. Jezus bidt zelfs voor degenen die hem kruisigen, en zegt de misdadiger een plek in de hemel toe als hij om genade vraagt. In het kort: Als je fouten maakt, is er altijd vergeving mogelijk en een nieuwe kans!

Dit verhaal is goed, omdat Jezus hier aan het kruis misschien een verliezer lijkt, maar een winnaar blijkt te zijn. De ‘wondertekenen’, het duister en het scheurende gordijn in de tempel, en na drie dagen ook zijn opstanding uit de dood, laten Gods goedkeuring zien over Jezus’ woorden en daden. De macht van de Romeinen, de schijnheiligheid van de Joodse leiders, de onverschilligheid van de massa blijken niet het laatste woord in deze wereld te hebben en geen gelijk te krijgen. De passie van Jezus voor het goede, voor vertrouwen, genade, voor liefde, blijken sterker dan het kwaad. Als gelovige zeg ik: God blijkt sterker dan ons kwaad.

Dit verhaal is goed, omdat die passie er dus voor zorgt dat wij hier vandaag zijn. Wij zijn hier op vredesmissie. Dat komt voort uit onze joods-christelijke cultuur die met dit verhaal begonnen is. Het zorgt ervoor dat wij geloven dat er hoop is voor een land dat in de vernieling ligt. Dat wij vertrouwen dat onze solidariteit met het Afghaanse volk wat uitmaakt. Dat komt allemaal van onze ‘schuldcultuur’, dat er een nieuwe start mogelijk is, vergeving, herstel, vrede. Persoonlijk ook: als het soms zo donker is, als je denkt dat het niks meer wordt voor jezelf, of voor een ander. Dan nog. Dan mag je leven op rekening van God. Van een ander. Dat is passie. Elke dag een geschenk, elke dag een nieuwe start. En gun dat ook een ander.

Muziek Christina Aguilera – Mercy On Me

Ook bekende popartiesten grijpen terug op zaken als schuld en vergeving, omdat we bij tijd en wijle allemaal verlangen naar een nieuwe frisse start. We luisteren naar Christina Aguilera .

Kaarsjes

Muziek: Caccini – Ave Maria

Gebed – Onze Vader

Uitsmijter Guus Meeuwis – Geef Mij Nu Je Angst

Zwakte, kwetsbaarheid, ze horen bij ons mens zijn. Laat het er ook maar zijn. Verzwijg het niet voor elkaar, schrijf elkaar niet af, geef elkaar een nieuwe kans.

Zegen

Laten Gods vrede en de rust van dit moment je lang bij mogen blijven.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Selbstwertgefühl

Afgelopen zondag mocht ik de preek verzorgen in de Duitse dienst op Camp Marmal. Over 1 Petrus 1:13-21.

(NLD en ENG vertaling zie onder)

Brüder und Schwestern in Christus,

Was bist du wert? Was ist ein Leben wert? Wie misst man das? Ist ein Deutscher mehr wert als ein Afghane? Ein Soldat mehr als ein Bürger? Ein General mehr als ein Soldat? Wir messen gerne Dinge, quantifizieren sie. Aber was bist du wert? Schaust du dir deinen Gehaltszettel an? Oder deine Leistung? Tragen Sie einen Beitrag zu unserer Mission bei, zu unserer Gesellschaft oder zu den Menschen um Sie herum? Wir sind in unserer Zeit geneigt, den Wert der Menschen in wirtschaftlicher Hinsicht zu betrachten.

Was bist du wert? Wir sind vielleicht überhaupt nicht so weit von der Zeit des Petrus im Römischen Reich entfernt, wo man auf jedem Markt einen Mann, einen Sklaven für Silber und Gold kaufen konnte.

Peter hilft uns heute, uns selbst anders zu sehen. Er denkt, dass wir unseren Wert vollständig von etwas anderem ableiten. Wir werden nicht mit Gold oder Silber gekauft, sondern mit dem Blut Christi. Das klingt vielleicht düster für dich. Es bezieht sich auf den Tod Jesu am Kreuz, wo wir in diesen Wochen auf den Karfreitag zugehen. Im christlichen Glauben ist die Idee der Stellvertretung vorhanden: Eigentlich hätten wir für unsere Sünden bestraft werden sollen, aber Jesus hat dafür an unserer Stelle mit dem Tod bezahlt.

Wir wissen von einer solchen Vertretung als militärisches Personal, wenn Sie dank eines Kameraden, der sein Leben einsetzt, gerade noch rechtzeitig aus dem Krieg zurückkehren. Oder Medizin: Wenn Sie dank einer Herztransplantation eine zweite Chance bekommen. Dass du noch am Leben bist, ist so, als würdest du eine neues Leben bekommen. Dann erkennst du, dass dein Leben unglaublich teuer ist! Es ist bezahlt. Mehr als in Silber oder Gold zu messen.

Petrus erinnert die Gläubigen daran, die zu seiner Zeit Verfolgung und Widerstand erlitten. Und eine harte Zeit mit sich selbst hatten. Offensichtlich brauchen sie das. Und anscheinend brauchen wir es heute. Petrus wiederholt, was Gott für das Heil von dir und mir getan hat: Für alle Ewigkeit hat er sich entschieden, zu uns zu kommen, um uns seine Liebe zu offenbaren. Eine Liebe die über den Tod hinaus reicht. Wir brauchen nichts bei zu tragen, wir brauchen nichts zu tun. Gott ist wie ein Vater für uns, wir seine Kinder. Das ist uns zugesagt. Dort kannst du dein Leben und dein Selbstwertgefühl aufbauen. Von der Barmherzigkeit und Liebe Gottes, der dich auch am Auge hatte und hat.

Wenn du lernst, von dem Wert heraus zu denken, der deinem Leben gegeben ist, von der Kostbarkeit aus, dann gehst du auch pfleglich mit diesem Leben um. Von dem Wunder über den Reichtum des Lebens. Aus Ehrfurcht vor dem, was dir anvertraut wurde. Das meint Petrus mit "sei heilig, denn ich bin heilig". In diesem Zitat aus dem Alten Testament geht es weniger darum, heilig zu sein als moralische Vollkommenheit, sondern darum, das Leben von dem hohen Wert und der Bedeutung zu leben, die es hat. Heilig sein bedeutet die Berufung – wahrhaft Mensch vor Gottes Angesicht und für andere zu sein – wahr machen. Es wagen den Unterschied zu machen. Treu sein zu dem, was du bist und lass dich nicht von dem leiten, was andere über dich denken. Vielleicht ja, direkt vorgehen gegen die Kultur von „Messen ist Wissen“, gegen die wirtschaftliche Leistung, gegen „mehr ist besser“.

Was bist du wert? Unsere Leistungskultur bedeutet, dass viele Menschen mit einem geringen Selbstwertgefühl, mit Unsicherheit, mit einem Mangel an Selbstvertrauen kämpfen. Burnout, Stress und Depression sind die Hauptkrankheiten der westlichen Welt. Das ist kein Zufall. Natürlich ist das Evangelium kein Selbsthilfebuch, aber es macht deutlich, dass es eine Alternative gibt. Eine andere Art, über sich selbst nachzudenken.

Ob Sie es persönlich für sich selbst überzeugend finden, hängt von Ihrem Vertrauen in die christliche Sicht auf Jesus ab. Es gibt mir persönlich große Freude, Hoffnung und Zuversicht, mich durch den Wert zu tragen lassen, den Gott mir zuweist. Aber abgesehen davon, denke ich, gibt es einen Anstoß, deinen Verstand zu benutzen und dich nicht von dem Gedanken mitreißen zu lassen, dass du nur etwas in dieser Welt präsentierst, wenn du etwas erreicht hast.

„Setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade.“ Das heißt: Vertraue darauf, dass es tiefere Quellen gibt, die dein Selbstwertgefühl stützen. „So soll auch euer ganzes Leben heilig werden.“ Das heißt: Wag es, von diesen Quellen heraus zu unterscheiden. „Führt auch, solange ihr in der Fremde seid, ein Leben in Gottesfurcht.“ Das heißt: Bestaunen Sie das kostbare Leben, das Ihnen anvertraut wurde. Bei Gott, Vater, Sohn und Geist.

Amen

NLDse vertaling

Broeders en zusters in Christus,

Wat ben jij waard? Wat is een mensenleven waard? Hoe meet je dat? Is een Duitser meer waard dan een Afghaan? Een militair meer dan een burger? Een generaal meer dan een soldaat? Wij meten graag dingen, kwantificeren. Maar wat ben je waard? Kijk je dan naar je salarisstrookje? Of je prestaties? Som je je bijdrage op voor onze missie, de samenleving of de mensen om je heen? We zijn in onze tijd geneigd naar de waarde van mensen te kijken in economische termen. Wat ben je waard? Zover zitten we misschien nog helemaal niet af van de tijd van Petrus in het Romeinse Rijk waar je op elke markt voor wat zilver en goud een mens, een slaaf, kon kopen.

Petrus helpt ons vandaag op een hele andere manier naar onszelf te kijken. Hij vind dat wij onze waarde totaal ergens anders aan ontlenen. Wij zijn niet gekocht met goud of zilver, maar met het bloed van Christus. Dat klinkt je misschien luguber in de oren. Het verwijst naar de dood van Jezus aan kruis, waarbij we in deze weken voor Goede Vrijdag stil staan. In het christelijk geloof is de gedachte van de plaatsvervanging aanwezig: Eigenlijk hadden jij en ik voor onze zonden gestraft moeten worden, maar Jezus heeft daarvoor in onze plaats met de dood betaald. Zo’n plaatsvervanging kennen wij als militairen misschien als je dankzij een collega die zijn leven geeft, zelf op het nippertje uit de oorlog terugkeert. Of medisch: als je dankzij een harttransplantatie een tweede kans krijgt. Dat je dan nog leeft, dat is alsof je een tweede leven krijgt. Dan besef je dat je leven ontzettend kostbaar is! Méér dan in zilver of goud te meten is.

Petrus herinnert de gelovigen, die in zijn tijd vervolging en weerstand te verduren hebben, hieraan. Blijkbaar hebben zij dat nodig. En blijkbaar hebben wij dat vandaag ook nodig. Petrus herhaalt wat God allemaal in het werk gesteld heeft voor de redding van jou en mij: Al in de eeuwigheid heeft Hij besloten in Christus naar ons af te dalen om Zijn liefde voor ons te openbaren. Een liefde tot in de dood. Daaraan hoeven wij niets bij te dragen, daarvoor hoeven we niet te presteren. Als een Vader is God voor ons, die Zijn kinderen mogen zijn. Dat wordt ons gegeven. Daar mag je je leven en je eigenwaarde op bouwen. Op de ontferming en liefde van God, die ook jou op het oog had en heeft.

Als je leert denken vanuit de waarde die je leven gegeven is, vanuit de kostbaarheid, ga je ook zuinig met dat leven om. Vanuit de verwondering over de rijkdom van het leven. Vanuit ontzag voor wat je is toevertrouwd. Dat bedoelt Petrus met het ‘weest heilig, want ik ben heilig’. In dit citaat uit het Oude Testament gaat het niet zozeer over heilig zijn als morele perfectie, maar over je leven leven vanuit de hoge waarde en betekenis die het heeft. Heilig zijn, betekent de roeping om werkelijk mens te zijn voor Gods aangezicht en voor anderen, wáár maken. Het aandurven om het verschil te maken. Trouw zijn aan wie je bent en je niet laten leiden door wat anderen over je denken. Misschien wel door lijnrecht in te gaan tegen de cultuur van meten is weten, van economische prestatie, van meer is beter.

Wat ben jij waard? Onze prestatiecultuur maakt dat veel mensen worstelen met een laag zelfbeeld, met onzekerheid, met een gebrek aan zelfvertrouwen. Burn-out, stress en depressie zijn de grote ziekten van de westerse wereld. Dat is geen toeval. Nu is het evangelie natuurlijk geen zelfhulpboek. Maar het maakt wel duidelijk dat er een alternatief is. Een andere wijze van denken over jezelf. Of je die voor jezelf persoonlijk overtuigend vindt, hangt af je vertrouwen op het christelijke verhaal over Jezus. Mij geeft het persoonlijk veel vreugde, hoop en vertrouwen om me gedragen te weten door de waarde die God mij toekent. Maar ook los daarvan geeft het denk ik een aanzet om je verstand te gebruiken en je niet mee te laten slepen door de gedachte dat je pas iets voorstelt in deze wereld als je iets gepresteerd hebt.

Setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Dat is: Vertrouw erop dat er dieperliggende bronnen zijn om je eigenwaarde op te baseren. So soll auch euer ganzes Leben heilig werden. Dat is: Durf vanuit die bronnen het verschil te maken. Führt auch, solange ihr in der Fremde seid, ein Leben in Gottesfurcht. Dat is: Verwonder je met ontzag over het kostbare leven dat je is toevertrouwd. Door God, Vader, Zoon en Geest.

Amen

ENG translation

Brothers and sisters in Christ,

What are you worth? What is worth a human life? How do you measure that? Is a German worth more than an Afghan? A soldier more than a citizen? A general more than a soldier? We like to measure things, quantify them. But what are you worth? Do you look at your salary slip? Or your performance? Do you sum up your contribution to our mission, society or the people around you? We are inclined to look at the value of people in economic terms in our time.

What are you worth? We are perhaps not at great distance from the time of Peter in the Roman Empire where you could buy a man, a slave, for some silver and gold in every market.

Peter helps us to look at ourselves in a very different way today. He thinks that we derive our value completely from something else. We are not bought with gold or silver, but with the blood of Christ. That may sound lugubrious to you. It refers to the death of Jesus on the cross, which we contemplate in this weeks before Good Friday. In the Christian faith the idea of substitution is present: Actually, you and I should have been punished for our sins, but Jesus paid for it in our place with death. We know of such a substitution as military personnel, if, thanks to a colleague who gives his life, he returns safely from the war. Or medical: if you get a second chance thanks to a heart transplant. That you are still alive, that is as if you get a second chance. Then you realize that your life is incredibly expensive! It is paid for. More than in silver or gold to measure.

Peter reminds the believers, who in his time suffer persecution and resistance and have a hard time with themselves, to this. Apparently they need that. And apparently we need it today. Peter repeats what God has done for the salvation of you and me: For all eternity He has decided to come down to us in Christ to reveal His love for us. A love to death. We do not have to contribute anything to this, we do not have to perform for that. As a Father, God is there for us, who may be His children. That is given to us. Thereon you can build your life and your self-worth. On the mercy and love of God, who also watched and watches over you.

If you learn to think from the value that is given to your life, of the preciousness, you also deal carefully with that life. From the wonder about the richness of life. In awe for what you have been entrusted with. That is what Peter means by ‘be holy, because I am holy’. In this quotation from the Old Testament it is not so much about being holy as moral perfection, but about living your life from the high value and meaning it has. To be holy means to live up to the calling to be truly human before God and for others. Daring to make a difference. Being faithful to who you are and not being guided by what others think about you. Perhaps by going straight against the culture of “to measure is to know”, of economic achievement, of “more is better”.

What are you worth? Our culture of performance means that many people struggle with low self-esteem, with uncertainty, with a lack of self-confidence. Burnout, stress and depression are the major diseases of the Western world. That is no coincidence. Now, of course, the gospel is not a self-help book. But it does make it clear that there is an alternative. Another way of thinking about yourself. Whether you find it personally convincing for yourself depends on your trust in the Christian story about Jesus. It personally gives me great joy, hope and confidence to know to be carried by the value that God grants me. But apart from that, I think it gives you an impetus to use your mind and not let yourself be dragged along by the thought that you only represent something in this world if you have achieved something.

“Set all your hope on the grace.” That is: Trust that there are deeper sources to base your self-worth. “Be holy yourselves in all your conduct.” That is: Dare to make a difference from those sources. “Live in reverent fear during the time of your exile.” That is: Marvel at the precious life that you have been entrusted with. By God, Father, Son and Spirit.

Amen

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Beveiligd: Nieuwsbrief (8)

De inhoud is beveiligd met een wachtwoord. Om deze te kunnen bekijken, vul het wachtwoord hieronder in:

Special for Atheists

Bezinningsdienst 2 maart 2018 in The Lion’s Rock Chapel

Koffie en muffins

Muziek: Van Morrison – Sometimes I Feel Like A Motherless Child

Welkom en thema

‘Special for Atheists’ heb ik deze dienst vandaag genoemd, omdat ik het ook gewoon een keer over God wil hebben. Maar dat is gevaarlijk en lastig in onze tijd. Omdat wij daar allemaal onze twijfels bij hebben. En omdat we in de wereld om ons heen juist ook zoveel ellende zien die aan religies en andere ideologieën te wijten is. Een atheïst is iemand die niet in het bestaan van God kan of wil geloven. Juist aan dat terechte kritische geluid geef ik graag de ruimte. Vandaar ‘special for atheists’. Al moeten we met het badwater niet ook het Kind weggooien, maar een open mind houden.

Theme-song Maarten Roozendaal – Red Mij Niet

We luisteren eerst naar dit uiterst kritische lied van Maarten Roozendaal.

Uit het leven van: NN

Muziek: Edsilia Rombley – De Liefde Van Je Vrienden

Bijbelverhaal Exodus 32:1-10

De Oudheid was natuurlijk ongelooflijk religieus met alle goden waarvoor er tempels en beelden waren. Juist de Bijbel is over dat soort menselijke verzinsels heel kritisch. Ik lees jullie voor uit het boek Exodus, waarin het verhaal vertelt wordt over de bevrijding van het volk Israël uit een slavenbestaan in Egypte. Ze trekken ergens in de 15e eeuw v.Chr. door de Sinai-woestijn naar Kanaän, het land Israël. Halverwege bij de berg Sinaï, openbaart God zich in een wolk en ontvangen ze de bekende 10 geboden. Waarvan het eerste gebod luidt geen goden te dienen en het tweede geen afgodsbeelden te maken. Mozes klimt dan op de berg, maar blijft 40 dagen weg. Dan gaat het verhaal als volgt:

‘De Israëlieten wachtten tot Mozes terug zou komen van de berg Sinai. Maar het duurde erg lang. Toen gingen ze naar Aäron, en zeiden: ‘Mozes is de man die ons uit Egypte weggehaald heeft. Maar we weten niet wat er met hem gebeurd is. Maak daarom een god voor ons! Dan kan die ons door de woestijn leiden.’ Aäron zei: ‘Dat is goed. Geef me dan eerst alle gouden sieraden van jullie vrouwen, zonen en dochters.’ Meteen deden alle Israëlieten hun gouden sieraden af en gaven die aan Aäron. Aäron liet de sieraden smelten, en van het goud maakte hij een beeld van een stier. De Israëlieten riepen: ‘Dit is onze god. Hij heeft ons weggehaald uit Egypte!’ Toen Aäron dat hoorde, bouwde hij een altaar voor het beeld. Hij zei: ‘Morgen is er een feest voor de Heer.’ De volgende ochtend stond iedereen vroeg op. Ze brachten offers aan het beeld, en daarna gingen ze zitten eten en drinken. Het werd een vrolijk feest.

De Heer zei tegen Mozes: ‘Ga terug, de berg af. Want dat volk van jou, dat je uit Egypte gehaald hebt, gedraagt zich heel slecht. Ze doen nu al niet meer wat ik gezegd heb. Ze hebben een stierenbeeld gemaakt. Ze hebben voor het beeld geknield en ze hebben er offers aan gebracht. Ze zeiden: ‘Dit is onze god. Hij heeft ons weggehaald uit Egypte!’ Ik ken dit volk, Mozes! Ik weet hoe ongehoorzaam de Israëlieten zijn. Ik ben woedend op ze. Ik zal hen allemaal vernietigen, het hele volk. En probeer me niet tegen te houden!’

Muziek Tom Waits – Make It Rain

Tja, God je in de steek laat, als de dingen niet lopen zoals je wilt, wat moet je dan? Naar de hemel schreeuwen? Heeft dat zin als je toch niets van God merkt? Tom Waits probeert het in Make It Rain.

Mijmering Special for Atheists

Een God ergens ver weg, en Mozes die ze maar moeten geloven op zijn woord, die ook nog eens weg blijft. Israël vindt het maar lastig. Echte harde bewijzen voor God zijn het niet. Die zijn er ook niet. Ook in de Bijbel niet. Mijn doel is vanmorgen dan ook niet om in discussie te gaan over het bestaan van God, laat staan jullie te overtuigen.

Dat zou ook suggereren dat ikzelf 100% zeker ben van mijn zaak, en dat ben ik niet. Voor mij is de Shoa, de vernietiging van het Joodse volk in de Holocaust, wat dat betreft altijd een enorm struikelblok waar ik niet uit kom: Als God bestaat, waarom heeft Hij zijn volk, 6 miljoen Joden, dan niet gered? In mijn hoofd krijg ik dat ook niet rond.

Waarom wil ik het dan toch over God hebben? Omdat wij, denk ik, ook niet zonder God kunnen. Je ziet dat in dit verhaal gebeuren. Het volk maakt een gouden beeld van een stier, symbool voor kracht en macht. Ze zoeken houvast, oriëntatie, in een onzekere wereld. In het bestaan van de goden van de Oudheid – Venus, Jupiter, Mercurius, Hera, Baäl – geloven we niet meer, maar de dingen waar zij voor zorgen nog wel – Venus staat voor liefde, Jupiter voor macht, Mercurius voor geld en handel, Hera voor familie, Baäl voor gezondheid.

In dit verhaal, en andere verhalen in de Bijbel, wordt ons vertrouwen op dat soort zaken ontmaskert als afgoderij, dat wil zeggen: die “goden” zeggen meer over mijzelf, over mijn diepste wensen en verlangens, dan dat ze me echt overeind kunnen houden in deze wereld. Dan denken we ook per definitie te klein. Vandaar de boze reactie van God in dit verhaal: Hij ervaart het beeld wat het volk van Hem heeft als diep beledigend. We moeten per definitie een open mind houden, als we onszelf niet voor de gek willen houden met onze eigen beelden.

Rondom Jezus zie je dit verhaal zich in feite herhalen. De leiders van het volk rond 30 n.Chr. hebben het beeld van een God die hoog in de hemel alles bestuurt en als ze zich maar netjes aan Zijn regels houden, wacht hen een gouden toekomst. Daar fietst Jezus dan doorheen met zijn boodschap van Gods liefde en ontferming voor alles wat gebroken is, een verhaal over een nieuwe kans, over verzoening en vergeving. Dat past niet in hun beeld en daarom kruisigen ze Hem. Juist omdat Jezus zo radicaal onze eigengemaakte beelden van God afbreekt, voel ik het zo, dat de kans groot is dat we daar in Jezus wel écht iets van God tegenkomen. Het is in ieder geval een uitnodiging tot een open mind.

Waarom is het nodig regelmatig over God na te denken, ook als je atheïst bent? Omdat het je kan behoeden voor het zoeken van houvast op de verkeerde plekken. Omdat het geen kwaad kan ook in je eigen hoofd regelmatig een beeldenstorm te houden en je levensbeschouwing kritisch tegen het licht te houden.

Kies de god die je wil dienen wijs. Misschien loop je zomaar tegen hem/haar aan… Misschien verwoorden sommige liefdesliedjes, zoals ‘I’m a believer’, wat dat betreft wel beter wat geloven in God betekent, dan wat dan ook. Dat het niet zoveel met rationele argumentatie te maken heeft, maar met Iemand to fall in love with.

Muziek The Monkees – I’m a believer

Kaarsjes

Muziek: Arvo Pärt – Spiegel im Spiegel

Gebed

Uitsmijter Coldplay – The Scientist

Ons hoofd, onze eigen denkbeelden, onze wetenschap kan soms in de weg zitten als het om het werkelijke geheim van het leven gaat. Daarover gaat The Scientist van Coldplay.

Zegen

Laten Gods vrede en de rust van dit moment je lang bij mogen blijven.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.