De brede en de smalle weg

In de prekenserie over de Bergrede, over Mattheus 7,13-14, gehouden in Everdingen.

De brede en de smalle weg.

Paul Beckmann – Broad Road and Narrow Road (1866)

Gemeente van Jezus Christus,

Deze poster kennen jullie allemaal, als het goed is. Hij hangt namelijk hier in de gang naar de consistorie. Je moet hem maar eens goed bekijken als je er langs loopt. Erop zie je twee wegen lopen. Een hele brede aan deze, een smalle aan de andere kant. Die brede weg eindigt hier in een brandende stad, die staat voor de hel. Hier rechts boven eindigt de smalle weg in een gouden stad, die staat voor de hemel. Heel beeldend en ondersteund met allerlei Bijbelteksten wordt daar de tekst die we samen gelezen hebben uitgebeeld.

Zo bezien is de boodschap van Jezus heel eenvoudig. Je leven kan op twee manieren lopen, en op twee manieren eindigen in de hemel of in de hel. Ergens weten we het wel, maar ik vind het toch altijd confronterend om deze plaat te zien. Dat hebt u misschien ook wel. Ik moet toch elke keer slikken als de vele mensen op die brede weg uiteindelijk in de hel terechtkomen.

Het past beter bij onze tijd om ons te richten op het positieve, en die kant maar een beetje te vergeten. In het verleden is er al genoeg gedreigd met hel en verdoemenis, denken we dan. Laten we ons liever beperken tot de woorden van Jezus over liefde tot de naaste, over leven als kind van de Vader – zoals we vorige week nog hoorden dat we mogen geloven en vertrouwen dat die Vader onze gebeden verhoort.

Des te irritanter is het dat Jezus zélf die prachtige Bergrede, waar we met elkaar zo van genoten hebben, van de wijsheid, de diepte, nu besluit door juist wél over ‘het verderf’, de verdoemenis, te beginnen. Heel zwart-wit en confronterend zegt Hij: velen gaan over die brede weg en eindigen in het verderf en maar weinig mensen gaan door die nauwe poort op die smalle weg naar het leven…

Nu heeft Jezus het met die twee poorten (de nauwe en de wijde), de twee wegen (de brede en de smalle), de twee bestemmingen (het verderf en het leven) en de twee groepen mensen (velen en weinigen) juist over de Bergrede als geheel. In de Bergrede presenteert Jezus aan ons zijn ‘weg’, zijn manier om te leven als christen.

Hij sluit daarmee aan bij het Oudtestamentisch taalgebruik zoals we dat lazen in Deuteronomium 30. Daar horen we Mozes zeggen tegen het volk Israël als ze op het punt staan om het beloofde land in te trekken: ‘Zie, ik heb u heden het leven en het goede voorgehouden, maar ook de dood en het kwade. Want ik gebied u heden de HEERE, uw God, lief te hebben, in Zijn wegen te gaan en Zijn geboden, Zijn verordeningen en Zijn bepalingen in acht te nemen.’ In het Oude Testament wordt de weg van God gevormd door de geboden van God en het bewandelen van die weg staat gelijk aan het gehoorzamen van die geboden.

Zo bezien heeft Jezus wel gelijk dat die weg van Hem smal is! Want zie de opdrachten van Jezus die we meekregen in het voorgaande maar eens in de praktijk te brengen! Weet u nog: ‘Heb uw vijanden lief’. Ga niet voor het geld, maar voor God. Oordeel niet, maar zorg voor je broeder.

Ik denk dat we allemaal inzien dat Jezus gelijk heeft: de meeste mensen halen dat niet, die gaan de weg van wél oordelen, van géén zorg voor de broeder, wél voor het geld, géén liefde voor de vijand, etc. Feitelijk gezien heeft Jezus dus gelijk: De weg die Hij vraagt is smal/moeilijk en weinig mensen gáán daarvoor. Veel mensen gaan aan Jezus opdrachten voorbij. Wat opvalt is dat Jezus elke tussenweg ook uitsluit: Er bestaat geen categorie van mensen die schipperen, die van twee walletjes eten…

Waarom niet? Eenvoudig gezegd: Omdat er ook maar twee bestemmingen zijn. Hemel of hel. Dat klinkt heel hard, bijna als een dreigement, maar ik denk dat we er Jezus dankbaar voor mogen zijn, dat Hij ons dat vertelt. Stel dat je met je auto op de snelweg rijdt en je zet de autoradio aan en je hoort de verkeersinformatie, en het blijkt dat over een paar kilometer de weg geblokkeerd is door een ongeluk, dan neem je toch snel de afrit en neemt één of ander binnendoor-weggetje. Dan ben je blij dat je van de brede weg af bent, dat je die informatie gekregen hebt.

Zo geeft Jezus ons ook verkeersinformatie over hoe ons leven uiteindelijk af kan lopen, net als Mozes dat in Deuteronomium 30 ook al deed: ‘Maar als uw hart zich afkeert en u niet luistert, en u zich laat verleiden om u voor andere goden neer te buigen en die te dienen, dan verkondig ik u heden dat u zeker zult omkomen;’ Dat is geen dreigement, maar een oprechte waarschuwing uit zorg, zodat je het niet in je hoofd haalt die weg te nemen. Je kunt het maar beter weten!

Zo spoort Jezus ons ook aan, Hem en Zijn woorden in de Bergrede uiterst serieus te nemen. Het is niet maar om het even hoe je leeft. En of je werk maakt van gehoorzaamheid aan Hem, daar hangt uiteindelijk je leven van af. Ga die doodlopende weg dus niet in, maar ga de weg naar het leven! Struikel dus niet over deze woorden van Jezus, maar neem ze ter harte, gehoorzaam ze en wees er blij mee!

Het gaat Jezus er bij die smalle en brede weg niet om ons bang te maken of ons voor een onmogelijke opdracht te stellen. Jezus ging die smalle weg zélf in gehoorzaamheid aan Zijn Vader. En Hij vraagt alleen maar of wij met Hem willen zijn en achter Hem aan willen gaan. Je zou de hele Bergrede samen kunnen vatten in twee woorden: ‘Volg mij!’ Zijn twaalf discipelen hebben dat gedaan, en zo kwamen ze uiteindelijk rond die Avondmaalstafel te zitten daags voor het lijden en sterven van Jezus aan het kruis.

Hier in de kerk zitten, wil dus zeggen dat ook u en jij die keus gemaakt hebt om bij Jezus te zijn. Om de smalle weg te gaan achter Hem aan. Om Hem te volgen. Om de Bergrede in de praktijk te brengen. Om discipel te zijn. De uitnodiging die van deze tekst uitgaat maakt duidelijk: Al is de poort nauw en de weg smal en gaan er weinigen: de toegang is wel vrij, de weg is goed begaanbaar, het doel haalbaar dankzij het offer van Jezus Christus die de weg baande tot de Vader. Hij nodigt ons uit met Hem mee te gaan. Neemt u die uitnodiging van Jezus aan? Ja of nee.

Amen

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s