Geen veiligheid zonder onveiligheid

Toespraak bij de herdenking van de Veteranenreünie van het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene

Eigenlijk ben je gek als je militair wordt. Want van oorlog moet je ver weg blijven als je leven je lief is. Als gezond mens heb je de neiging om gevaar te mijden. Die angst is functioneel: je leeft er langer mee. Toch staan wij hier als militairen en veteranen. Waarom namen en nemen we dit risico?

In de Bijbel wordt verteld dat de volgelingen van Jezus zo schrikken van zijn dood aan het kruis dat ze zichzelf dagenlang in een huis opsluiten. Logisch, je wilt niet het risico lopen zelf ook aan een kruis te eindigen. Maar dan gebeurt het volgende:

 ‘Op de avond van diezelfde dag waren de leerlingen bij elkaar. Uit angst voor de Joodse leiders hadden ze de deur op slot gedaan. Maar opeens stond Jezus tussen hen in en zei: ‘Ik wens jullie vrede.’ Daarna liet hij de wonden zien aan zijn handen en zijn zij. Toen zagen de leerlingen dat het de Heer was, en ze waren erg blij. Jezus zei nog een keer tegen hen: ‘Ik wens jullie vrede. De Vader zelf heeft mij gestuurd. En nu ben ik het die jullie stuurt.’ Daarna blies hij op hen en zei: ‘Nu hebben jullie de heilige Geest gekregen.’[1]

Jezelf opsluiten in een kamer om maar veilig te blijven en risico’s te vermijden, is blijkbaar niet de bedoeling van het leven dat wij gekregen hebben. Hoe tegengesteld het ook klinkt: er is in deze wereld geen veiligheid zonder onveiligheid. Er komt geen vrede als er geen mensen zijn die daarvoor door het vuur willen gaan. Er komt geen vrede als er geen mensen zijn die daarvoor hun deur van het slot doen en de wijde wereld intrekken met een missie. Een vredesmissie.

Dat zijn geen holle woorden. Jezus toont de littekens die het kruis op zijn lichaam heeft achtergelaten. Hij weet wat het prediken en stimuleren van echte vrede kost. Zeker vandaag, nu wij staan bij dit monument voor de gevallenen van ons regiment, hun namen horen noemen en stil worden, en misschien onze eigen littekens voelen schrijnen, beseffen wij dat er geen vrede bestaat zonder kwetsbaarheid en gekwetst worden. Jezus vraagt dus nog al wat van zijn volgelingen. Maar de vrede is het waard.

Deze kwetsbaarheid is zelfs fundamenteel voor vrede. Vrede is méér dan de afwezigheid van oorlog. Vrede is dat jij en ik elkaar het leven gunnen en het samen goed hebben in Gods wereld. De deur van je hart daarvoor opendoen, het risico nemen om het met die ander te wagen in je leven, er actief voor die ander te zijn, is de grote uitdaging waar we elke dag voor staan. Ook als dat soms teleurstellend of frustrerend is. Ook die littekens zijn het waard. Vrede begint niet in Afghanistan of Mali, maar elke ochtend bij je eigen voordeur.

Je bent niet gek als je militair bent geworden. Integendeel soms hebben we een duwtje in de rug nodig om die drempel over te gaan, om te vechten voor vrede. Soms hebben we iemand nodig die ons weer laat beseffen waar we eigenlijk voor leven. Jezus geeft zijn leerlingen ‘de heilige Geest’ als inspirator. Dat is het feest van Pinksteren, overmorgen. Ik hoop dat ook vandaag zo’n moment van inspiratie voor ons is.

Ik wens jullie vrede.

[1] Johannes 20:19-22

Advertenties

Peace

Bezinningsdienst L.R. Chapel (19 januari 2018)

Koffie en muffins
Muziek: Fink – Berlin Sunrise

Welkom en thema
Goed dat jullie hier zijn. Ik wens jullie in Gods naam een mooie dienst. Ik steek de kaars aan als symbool van al het goede en het mooie in ons leven. Voor mij als gelovige daarom ook symbool van de aanwezigheid van Jezus Christus.

Na liefde en geluk, vandaag een derde positief woord om het jaar fris te beginnen, of de ‘tweede helft’ na het midterm-feest van gisteren: Vrede. Peace. Wij werken hier ‘voor vrede en stabiliteit’. Maar erg vredig is het niet op de plek waar we hier zitten. Vrede is een thema waaraan we ons gemakkelijk vertillen kunnen, zeker als het over een abstract thema als ‘wereldvrede’ gaat. We proberen de vraag te beantwoorden: Hoe krijg je vrede in je eigen leven en hoe kun je bijdragen aan vrede in je directe omgeving. Want ook dichtbij: elke breuk in relaties tussen mensen is afwezigheid van vrede. Daarover het lied, waarin ook de hoop op vrede bezongen wordt: Maybe I can find you / Maybe you can find me.

Theme-song The Common Linnets – Calm after the storm

Bijbelverhaal Evangelie van Lukas 7:36-50
Er staan in de Bijbel best veel verhalen over oorlog en geweld, en in de geschiedenis heeft religie daarin ook niet altijd ene positieve rol vervuld. Ik keer dan altijd zelf terug naar de verhalen over Jezus:

‘Op een keer nodigde een farizeeër Jezus uit om te komen eten. Jezus ging naar het huis van de farizeeër toe, en daar ging hij aan tafel. In de stad woonde ook een vrouw die volgens de mensen een slecht leven leidde. Toen die vrouw hoorde dat Jezus bij de farizeeër thuis was, ging ze erheen. Ze nam een flesje olie mee. Het was heel dure olie, met een lekkere geur. De vrouw ging bij Jezus staan en begon te huilen. Met haar tranen maakte ze de voeten van Jezus nat. En met haar haren maakte ze zijn voeten weer droog. Toen kuste ze zijn voeten en goot de olie eroverheen. Toen de farizeeër zag wat er gebeurde, dacht hij: Die Jezus is geen profeet! Anders zou hij wel weten dat zij een slechte vrouw is. En dan had hij haar wel weggestuurd.
Toen zei Jezus tegen de farizeeër: ‘Simon, ik moet je iets vragen.’ ‘Wat dan, meester?’ vroeg Simon. En Jezus zei: ‘Twee mannen hebben geld geleend. De ene man heeft 500 zilveren munten geleend, de ander 50. Maar allebei kunnen ze het geld niet terugbetalen. Dan zegt de man van wie ze het geld geleend hebben, dat hij het niet terug hoeft. Wat denk je? Wie van de twee mannen is dankbaarder?’ Simon antwoordde: ‘Ik denk de man die het meeste geld geleend had.’ En Jezus zei: ‘Dat heb je goed gezien.’
Toen zei Jezus tegen Simon: ‘Jij hebt mij uitgenodigd in je huis, maar je hebt me geen water gegeven om mijn voeten te wassen. Maar zie je die vrouw daar? Zij heeft mijn voeten gewassen met haar tranen, en ze daarna met haar haren afgedroogd. Jij hebt mij niet begroet met een kus. Zij wel, ze heeft sinds ik binnen ben, steeds mijn voeten gekust. Jij hebt geen olie over mijn hoofd gegoten. Maar zij goot dure olie over mijn voeten! Daarom zeg ik je dit: Zij heeft veel dingen verkeerd gedaan. Maar dat is haar allemaal vergeven. Dat weet ik omdat ze mij veel liefde heeft laten zien. Terwijl iemand die weinig vergeven wordt, weinig liefde laat zien.’ Toen zei Jezus tegen de vrouw: ‘Alles wat je verkeerd hebt gedaan, is je vergeven.’ De mensen in het huis van Simon zeiden tegen elkaar: ‘Wie is die Jezus toch? Hij vergeeft zelfs de zonden van mensen.’ En Jezus zei tegen de vrouw: ‘Je bent gered dankzij je geloof. Ga in vrede.’

Muziek: Herman van Veen – Wiegeliedje
Vrede begint, waar mensen elkaar weer als mensen gaan zien, een naam en een gezicht krijgen. Herman van Veen bezingt dat geweldig in dit Wiegeliedje.

Mijmering
Op het moment dat die vrouw binnenkomt, wordt al opgemerkt ‘dat ze volgens de mensen een slecht leven leidde’. Daarmee is de toon gezet. Want dat is precies wat de Farizeeër, dat is iemand uit de meest vrome en strikte stroming van het Jodendom in die dagen, Jezus kwalijk neemt: dat Hij niet doorheeft wat overduidelijk zo is. Zo iemand laat je niet aan je zitten.
Is dat niet precies waar de kiem van onvrede zit, van gebroken relaties, van verwijdering: dat wij zo snel onze mening klaar hebben over anderen. Deze Farizeeër heeft zijn oordeel al klaar over de vrouw, maar ook over Jezus. Dat is toch geen profeet, denkt hij. Jezus valt hem ook tegen. Vooroordelen blijken het te zijn.
Het moet wel een gek gezicht zijn geweest, een raar tafereel. Om iemands voeten nat te maken met tranen en af te drogen met je haar. Dat zal een ongemakkelijk gevoel hebben gegeven. Ook bij Jezus, kan ik me zo voorstellen. Maar Hij laat het gebeuren. Hij geeft haar tijd en ruimte om te doen waarvoor ze gekomen is. Hoe bizar haar gedrag ook is, Jezus proeft er liefde in. En hij probeert zijn gedachtegang over te brengen aan de Farizeeër door middel van een voorbeeld.
Dat is best confronterend voor deze ‘Simon’. Jezus noemt hem niet voor niets bij zijn naam (cf. het lied van Herman van Veen!). Jezus schrijft de vrouw niet zomaar af, maar ook deze Simon niet, hoe onsympathiek en schijnheilig zo’n farizeeër in onze ogen ook is (daar heb je ze weer, onze vooroordelen!).
Haar tranen zijn niet van verdriet, maar van geluk. Jezus trok namelijk rond, prekend dat het mogelijk was opnieuw te beginnen in je leven, dat er vergeving mogelijk is bij God.
Voor deze vrouw is dat meer dan een abstracte theorie over zonde. Het is voor haar de kans om weer mens te worden. Vrede is in de Bijbel niet alleen de afwezigheid van oorlog, maar veel meer het herstel van relaties tussen God en mens en tussen mensen onderling, zodat je verlost van alle oordelen helemaal tot je recht kunt komen. Dat is vrede. Deze vrouw wordt hier verlost van de stigma’s en zal weer normaal kunnen functioneren in de samenleving van die stad.
En soms heb je het nodig dat iemand je daarbij helpt, om die vrede te vinden. Deze vrouw zal namelijk het oordeel van haar omgeving ook op zichzelf hebben toegepast. Over het algemeen oordelen niet alleen anderen over ons, maar oordelen we ook over ons zelf en ons eigen leven, en dat is nog het meest hardnekkig. Ze zal zichzelf ook als ‘zondares’ hebben gezien. En getuige de opluchting en de tranen, heeft dat innerlijk bij haar ontzettend pijn gedaan. Ja, wie verlost ons dan van onszelf. Jezus helpt haar hier door het expliciet te zeggen namens God: ‘Je bent gered dankzij je geloof. Ga in vrede.’ In mijn leven speelt God zelf ook die rol en daarin vind ik vrede.
En dat is nodig ook, want het daadwerkelijk loslaten van diepgewortelde ideeën over jezelf is een levenslang proces. Over het algemeen zijn wij niet positief over mensen ‘die het met zichzelf getroffen hebben’, die ‘tevreden’ zijn met zichzelf. Dat komt arrogant over, want ook dat is een oordeel over jezelf.
Terwijl het loslaten van alle oordelen – en het oordeel over laten aan God – de enige weg is naar echte vrede met jezelf. En dat is ook de enige weg naar vrede met anderen: het loslaten van oordelen over anderen. Het is in ieder geval de weg die Jezus ons hier wijst: ‘ga in vrede’.

Muziek Bill Fay – Be At Peace With Yourself

Kaarsjes
Muziek: Band of Brothers – Main Titles
Voor thuis, waar jij en ik gemist worden, om vrede en liefde.
Voor Afghanistan, om geloof in vrede.
Voor alle collega’s op missie, dat zij bewaard blijven en hun werk vruchtbaar is.

Gebed Onze Vader

Uitsmijter Michael Prins & Carice van Houten – Fear Not
Elkaar niet veroordelen, maar elkaar in de ogen kijken, dat durven – Fear not! – dan krijg je vrede.

Zegen
Laten Gods vrede en de vrede van dit moment je lang bij mogen blijven.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Kerstviering – Kwetsbaar & Krachtig


Koffie en kerstkrans
Muziek: Queen – Thank God It’s Christmas

Welkom en thema
Goed dat jullie hier zijn. Ik wens jullie in Gods naam een mooie kerstviering. Ik steek de kaars aan als symbool van al het goede en het mooie in ons leven. Voor mij als gelovige daarom ook symbool van de aanwezigheid van Jezus Christus.

We vieren samen kerst vanmiddag. Kerst in Afghanistan, terwijl je liever thuis was geweest. Kerst, terwijl je er het gevoel misschien niet echt bij hebt. Laat die kwetsbaarheid er maar zijn. Het grote christelijke feest van licht en vreugde om de geboorte van Jezus 2000 jaar geleden, draait juist om kwetsbaarheid. Om die baby in de kribbe. Zo kwetsbaar en weerloos en tegelijk zo krachtig: want raken, fascineren, inspireren, dat doet dit verhaal ook al 2000 jaar. We luisteren naar Mariah Carey die zingt over het doorbreken van licht en hoop in O Holy Night.

Theme-song Mariah Carey – O Holy Night

Kaarsjes Coldplay – Christmas Lights
Kerstfeest is een ook een lichtjesfeest. Het aansteken van lichtjes doen we in de hoop, dat het ook figuurlijk licht wordt in ons leven of voor degene voor wie we een kaarsje aansteken. Ik geloof dat God daar het Zijne mee doet. Zo steken we nu ook kaarsjes aan.
Voor thuis, waar jij en ik juist deze dagen gemist worden, om vreugde en geduld.
Voor Afghanistan, om licht in dit donkere land.
Voor alle collega’s op missie, dat zij bewaard blijven en hun werk vruchtbaar is.
Ik nodig je uit ook zelf een kaarsje aan te steken voor degene die wel wat licht kan gebruiken. Onderwijl luisteren we naar Coldplay – Christmas Lights

Bijbelverhaal Lukas 2:1-20
Ergens in een achteraf hoekje van het machtige Romeinse Rijk rond het jaar 0, ver van alle macht, pracht en praal, speelt zich het kerstverhaal af. Ik lees het jullie voor:

‘In die tijd werd er een bevel van keizer Augustus bekendgemaakt. Hij wilde alle inwoners van het Romeinse rijk laten tellen. Het was de eerste keer dat dit gebeurde. Het was in de tijd dat Quirinius de provincie Syrië bestuurde. Iedereen moest geteld worden in de plaats waar zijn familie vandaan kwam. Daarom gingen alle mensen op reis. Ook Jozef moest op reis. Hij ging van Nazaret in Galilea naar Betlehem in Judea. Want hij kwam uit de familie van David, en David kwam uit Betlehem. Jozef ging samen met Maria naar Betlehem. Maria zou met Jozef gaan trouwen, en ze was zwanger.
Toen Jozef en Maria in Betlehem waren, werd het kind geboren. Het was Maria’s eerste kind, een jongen. Maria wikkelde hem in een doek, en legde hem in een voerbak voor de dieren. Want er was voor hen nergens plaats om te slapen.
Die nacht waren er herders in de buurt van Betlehem. Ze pasten buiten op hun schapen. Opeens stond er een engel tussen de herders, en het licht van God straalde om hen heen. De herders werden bang. Maar de engel zei: ‘Jullie hoeven niet bang te zijn, want ik breng jullie goed nieuws. Het hele volk zal daar blij mee zijn. Vandaag is jullie redder geboren: Christus, de Heer. Hij is geboren in Betlehem, de stad van David. En zo kunnen jullie hem herkennen: het kind ligt in een voerbak en is in een doek gewikkeld.’ En plotseling was er bij de engel een hele groep engelen. Ze eerden God en zeiden: ‘Alle eer aan God in de hemel. En vrede op aarde voor de mensen van wie God houdt.’
Daarna gingen de engelen terug naar de hemel. De herders zeiden tegen elkaar: ‘Kom, we gaan naar Betlehem. Want God heeft ons verteld wat er gebeurd is. Laten we gaan kijken.’ Ze gingen meteen naar Betlehem. Daar vonden ze Maria en Jozef, en in een voerbak lag het kind. Toen de herders het kind zagen, vertelden ze wat de engel over hem gezegd had. Iedereen die het hoorde, was verbaasd over het verhaal van de herders.’

Mijmering Kwetsbaar & Krachtig
Dat ze verbaasd zijn, die mensen in Bethlehem, verbaast me niets. Het verhaal klopt van geen kanten natuurlijk. Moet dit kind in een voerbak voor de dieren, in een arme achteraf stal, met herders als herauten een hemels kind zijn? Een koningskind uit het geslacht van David? De redder van de wereld? Herders waren in die tijd (net als hier in Afghanistan) zo’n beetje de armsten van de armsten.
Kan er van zo’n diep gevallen kind iets goeds komen zoals de engelen zeggen? Wij hebben een beetje een romantisch gevoel bij Kerst, maar in feite diep triest als je in zulke omstandigheden een kind moet baren, of als kind ter wereld komen.
Dit verhaal zit ons daarmee heel dicht op de huid. Dat is de donkere achtergrond van het kerstfeest: dat onze wereld verre van ideaal is. Als deze wereld ideaal was, hadden wij nu allemaal lekker thuis gezeten bij familie en vrienden, in plaats van hier in Afghanistan, waar dagelijks nog kinderen geboren worden in vergelijkbare erbarmelijke omstandigheden als het kerstkind. En daarnaast, wiens leven is wel ideaal? Cliché misschien, maar waar: Ieder huis heeft zijn kruis, ieder hart zijn smart. Het lijkt ons soms gemakkelijker om maar een dikke huid te kweken en onze eigen belangen voor ogen te houden, dan dat te erkennen. We gokken liever op kracht dan op het kwetsbare van liefde, geloof en hoop.
Maar wie en wat heeft het dan voor het zeggen in deze wereld? Waar zit de ware macht? Bij de Romeinse keizer die met één pennenstreek heel de wereld in beweging zet en met zijn legioenen gehoorzaamheid afdwingt. Of bij dat pasgeboren kwetsbare kindje in die kribbe? Kerst is het feest waarop onze vooroordelen wat dat betreft ontmaskert worden: De engelen laten hun licht vallen op het feit dat de echte macht in deze wereld te verwachten valt van kwetsbaarheid, van de soft values.
Als jij en ik het ergens van moeten hebben in deze wereld dan is het niet van wapens, pracht en praal, van rijkdom of uiterlijke schoonheid, maar van die momenten van zorg voor elkaar, van zelfopoffering uit liefde, van de minste durven zijn en het kleine gebaar.
In het christelijk geloof is Jezus niet zomaar een kindje, maar God zelf die mens geworden is. Vaak wordt geroepen: ‘Als er dan een God is, waarom doet die niks tegen al het lijden en onrecht in deze wereld?’ Blijkbaar verwacht je dan een hemelse Romeinse keizer die alles hier wel eventjes naar rechts komt richten. In feite verwacht je dan een hemelse dictator waarmee je van de regen in de drup komt… Het kerstverhaal vertelt daarentegen over een God die de hemel opgeeft, zelf ook radicaal kiest voor kwetsbaarheid, voor de weg van de liefde, van het dienen, van het delen van je leven met mensen in nood.
Als er ergens redding vandaan zal komen, zal het op die manier moeten. Kijk maar om je heen: Van die Romeinse keizer is geen spoor meer te bekennen, maar wij vieren nog steeds de geboorte van die baby in Bethlehem. Natuurlijk zijn er na die Romeinse keizer allerlei andere dictators gekomen, tot op de dag van vandaag. Alles waar dit verhaal voor staat, blijft per definitie kwetsbaar, maar is niet kapot te krijgen. Dat is een wonder, voor mij alleen maar te verklaren door te geloven dat God daarachter zit. Het stimuleert ons allemaal om geloof te hechten aan soft values, aan ons hart. Laat je inspireren, motiveren en put kracht uit je kwetsbaarheid en de kwetsbaarheid van het kerstkind.

Muziek Pentatonix – Mary did you know
Een klassiek kerstlied waarin de kwetsbaarheid én de kracht van deze baby bezongen worden.

Kerstverhaal Een kerst zonder vijand
Hoe krachtig én hoe kwetsbaar het Kerstverhaal is, vertelt het volgende waargebeurde verhaal over kerstvrede. Een goede traditie, zo’n verhaal, om te zien dat kerst uiterst actueel blijft.

Het is 24 december 1914. Moe, koud en bang liggen de loopgraven van het Westelijk Front vol jonge jongens. Er gebeurt iets vreemds in de Duitse linies. Er klinken geluiden, die ze nooit verwacht hadden. De Duitsers zijn aan het zingen! Is dit weer een list?
In augustus 1914 begint de Grote Oorlog, en honderdduizenden soldaten trekken vol goede moed en trots naar het front, het noodlot tegemoet. De zwaarste gevechten vinden plaats op een dunne strook land tussen Duitsland, Frankrijk en België. Iedereen denkt dat deze oorlog slechts een kwestie van maanden zal zijn. Als de eerste Britse troepen aan het front aankomen, hebben de Duitsers het grootste deel van België en de Franse grens al bezet. Maar door de komst van de Britse troepen wordt hun opmars tot stilstand gebracht. Tegen de late herfst wordt het duidelijk dat de geallieerden de Duitsers echter niet terug kunnen dringen. De vijanden graven zich in, in loopgraven.
Al snel ontdekken de legers dat hun grootste vijand het weer is. Het is eind november, en door de overvloedige regen staan de loopgraven onder water. De soldaten hebben echter geen keus, en omdat zij dagen en weken doorbrengen onder die barre omstandigheden worden ze al snel ziek: bevroren ledematen, koudvuur en voetrot kosten meer levens dan vijandelijk vuur. In een misplaatste poging om het moreel op te krikken, lanceren de geallieerden op 19 december een groot offensief. Zowel Duitse als geallieerde troepen sterven in ongekende aantallen, en het moreel van de overlevenden zakt tot een dieptepunt. De hoofdkwartieren maken zich zorgen: zij vrezen militaire lethargie. En hun ergste vrees wordt bewaarheid.
Door het donker van de avond van de 24e december klinken zachte stemmen: [DEU]‘Stille Nacht, heilige Nacht.’ De geallieerde soldaten reageren op de enige manier die ze kunnen: ze zingen terug. ‘Silent night, holy night.’ ‘Douce nuit, sacre nuit.’ Al snel zingen beide kampen dezelfde liederen, ieder in hun eigen taal. En dan gebeurt het vreemdste van allemaal: de Duitsers nodigen hun vijanden uit om samen met hen kerst te vieren. De Duitsers introduceren de geallieerden hun tradities: kerstbomen en de kerstman.
De Britse soldaat Alex Walker schrijft naar huis: "Er lagen twee Franse doden tussen onze linies, en de Duitsers hielpen ons om een graf te graven. Eén van de officieren leidde de begrafenisplechtigheid. Dat was iets dat ik nooit zou vergeten. Zowel Duitsers als Britten die de laatste groet brachten aan Franse doden."
Richard Schirrmann dient in een Duits onderdeel dat gelegerd is op de ‘Bernhardstein’, een berg in de Vogezen. Hij houdt een dagboek bij en schrijft: “Vanaf het moment dat in de omliggende dorpen achter de linies de kerkklokken begonnen te luiden, gebeurde er iets fantastisch. Duitse en Franse troepen staakten de vijandelijkheden en sloten vrede met elkaar. Via niet gebruikte loopgraven zochten ze elkaar op en ruilden sigaretten, Franse wijn en cognac voor brood uit Westfalen, beschuit en ham.”
Het geallieerde hoofdkwartier is woedend. Verbroedering met de vijand is ontoelaatbaar, en moet onmiddellijk stopgezet worden. Maar de officieren in het hoofdkwartier, die zelf aan het kerstdiner zitten, zijn veraf voor de soldaten. De soldaten besluiten dat kerst belangrijker is dan bevelen.
Soldaat Leslie Walkinton schrijft naar huis: "Beste papa, mama en de meisjes, Ik schrijf jullie gewoon om te zeggen dat ik een hele leuke kerst heb gehad. Dit was het mooiste voorbeeld van vrede en goede wil dat ik ooit gezien heb. Eén van onze officieren nam een foto van Duitsers en geallieerden samen. Mensen van beide linies ontmoetten elkaar in niemandsland, en we brachten er de dag door. We ruilden sigaretten. Het was een beetje zoals het volk bij een voetbalwedstrijd, weet je. En we ruilden allerlei dingetjes om te eten, net zoals schooljongens thuis."
De veldofficieren worden onder druk gezet door de hoofdkwartieren, en de geallieerde officieren krijgen het bevel om onmiddellijk het vuur te openen op de vijand. Op vele plaatsen worden Duitse en geallieerde soldaten gefusilleerd die weigeren de wapens op te nemen. De gruwelijke oorlogsmachine – die al snel ‘de gehaktmolen’ werd genoemd – hapert en komt praktisch tot stilstand. De strijd luwt zelfs tot maart, om pas daarna weer op gang te komen als eenheden aan het front bewust vervangen zijn.
Hoewel de kerstvrede van 1914 hier en daar een vervolg vindt tijdens de volgende kerstdagen van WO I, is er nooit meer dat gevoel van vertrouwen. De jaren die volgen brengen alle gruwelen van de moderne oorlog naar boven: tanks, gifgas en luchtbombardementen. Aan het eind van de oorlog in 1918 hebben 15 miljoen mannen, vaak onder de meest verschrikkelijke omstandigheden, het leven verloren. Maar heel even, op kerstavond 1914 is er ‘vrede op aarde’. De gruwel van WO I zal nooit vergeten worden. De kerstvrede van 1914 ook niet…

Muziek John Lennon – Happy Xmas (War is Over)
John Lennon zingt prachtig over de vrede van kerst.

Gebed
God,
Vrede op aarde, wat zou dat heerlijk zijn.
Vrede in ons leven, dat willen we. Echt.
Maar wij mensen kiezen zo gemakkelijk voor het recht van de sterkste.
En dan gaat er zoveel mis.
Daarom zijn wij hier in Afghanistan
en niet thuis bij onze geliefden.
Help ons en help hen in deze dagen.
En leer ons vooral geloven in kwetsbaarheid,
in de weg van het kerstkind, van Jezus Christus,
in de weg van liefde en zorg.

Stilte
Onze Vader

Uitsmijter Michael Bublé – Silent Night
Kerst is niet compleet zonder ‘Silent Night’, het lied wat zoveel talen en volken verbindt.

Zegen
Laten de kerstvrede en de rust van dit moment je lang bij mogen blijven.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Jezus als haatprediker?

Homilie bij de herdenking van de Bevrijding van Beringen (6 september 1944) in de bevrijdingsmis. Over Mattheus 10:34-39.

Herdenking bevrijding Beringen - Beringen

Gemeente van Jezus Christus,

We zijn hier bij elkaar om de vrede te vieren. Al 73 jaar wordt er niet meer gevochten in de straten van Beringen, wordt er niet meer schoten, leven de mensen niet meer in angst. Aan die vrede heeft ook de Nederlandse Prinses Irene Brigade bij mogen dragen. Irene betekent ‘zij die vrede brengt’.

Het is dan even slikken bij de woorden van Jezus. ‘Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.’ En dan die woorden over het breken met je familie, haat zelfs. Niet echt een geschikte tekst om te lezen in een ‘vredesdienst’, denk je misschien. Jezus was blijkbaar ook onder de ‘haatpredikers’, de ‘religieus extremisten’. Daar hebben we onze buik wel vol van, tegenwoordig. Het is de reden dat de straten van Brussel weer door militairen beveiligd moeten worden.

Toch moeten we niet te snel afhaken bij de woorden van Jezus. Jezus preekte wel degelijk liefde en vrede. Radicaal zelfs. Zo radicaal, dat hij wist dat het weerstand op zou roepen. Want als je benoemt wat er scheef zit in deze wereld, als je gaat voor verandering, vernieuwing, bevrijding. Dan kun je rekenen op het zwaard: op weerstand. Niet alleen van een overheid, maar waarschijnlijk ook in je eigen familie en vriendenkring. En daarom doet hij in dit gedeelte aan verwachtingsmanagement. Hij zet zijn volgelingen met beide benen op de grond: Verwacht niet dat je jezelf geliefd zult maken in deze wereld als je helemaal gaat voor het goede, voor God, voor vergeving, genade, verzoening en heelheid. Want daarmee loop je machthebbers en de gevestigde orde voor de voeten.

Jezus roept niet op tot religieus geweld, maar waarschuwt ons dat deze wereld geen speeltuin of paradijs is. Er waren mensen die over Jezus zeiden: Als Hij werkelijk de messias is, de redder van de wereld, dan zorgt Hij wel eventjes dat de wereldvrede uitbreekt, dat alles pais en vree wordt. Maar zo werkt dat niet, zegt Jezus, vrede komt niet zonder slag of stoot tot stand. Zelfs bij God werkt dat niet zo.

Juist in deze bevrijdingsmis kunnen wij denk ik goed aanvoelen wat Jezus bedoelt. Hier in Beringen hebben geallieerde militairen hun leven gegeven voor onze vrijheid. Zij hebben Jezus’ woorden in de praktijk gebracht. Zij hebben letterlijk gebroken met hun familie, huis en haard verlaten. Soms tegen wil en dank misschien, gedwongen door de nood van de tijd. Ze deden het toch maar. In Jezus’ woorden: ‘Ze hebben hun kruis opgenomen’, ‘ze hebben hun leven verloren’. Waarom? Omdat in een tijd van oorlog alles op scherp komt te staan. Omdat het dan niet de tijd is om te praten over vrede en liefde, maar verder thuis te blijven zitten.

Jezus brengt bij ons onder de aandacht wat waar is: Dat sommige dingen in deze wereld, méér waard zijn dan de band met je eigen familie, méér waard zijn dan je eigen leven zelf… Sommige dingen zijn het waard om je leven voor te geven. De bevrijding van West-Europa van het nazisme, van bovenal de Holocaust, de systematische vernietiging van het Joodse volk, Roma, homo’s, en gehandicapten. Dat was het waard om voor te sterven. Na 73 jaar, zijn wij hen nog steeds intens dankbaar die daarvoor stierven, en hen die zich daarvoor ingezet hebben.

Zo gek zijn Jezus’ woorden dus niet. Hij benoemt alleen maar wat we allemaal ten diepste wel weten. Al willen we het vaak niet waar hebben. Omdat we er liever niet aan denken dat het leven soms om confronterende en radicale keuzes vraagt. Wanneer ben ik nu daadwerkelijk bereid mijzelf in de strijd te gooien, mij ergens hard voor te maken, mijzelf niet buiten schot te houden?

Jezus heeft ons wat dat betreft natuurlijk wel het goede voorbeeld gegeven. Als er iemand daadwerkelijk zijn kruis opgenomen heeft, dan is het Jezus zelf geweest, die letterlijk aan het kruis gehangen werd. Omdat Zijn spreken over een nieuwe wereld, Gods wereld, als bedreigend ervaren werd voor de stabiliteit door de Joodse leiders en de Romeinse overheid. Maar juist door die zelfovergave heeft Jezus eens en voor al duidelijk gemaakt dat radicale liefde, hoop, geloof sterker is dan welke macht ook. Jezus heeft een beweging in gang gezet, die niet meer te stoppen is. Daar staat God zelf garant voor, dat geloof ik.

Onze vrede is betaald met bloed, zweet en tranen. Van de militairen en hun geliefden, die hier gevochten hebben in Beringen. Maar verder terug ook met het bloed van Jezus, van God zelf.

Jezus bedoelt met de woorden die we gelezen hebben dus niet een oproep tot religieus geweld, tot haat in de familiekring. Integendeel. We mogen het een ander niet moeilijk maken, maar ook u krijgt het moeilijk als u uw hoofd boven het maaiveld durft te steken. Jezus roept ons op onze ogen te sluiten voor de armen, de verdrukten, de vreemdelingen, de honger, de oorlog, waar onze wereld vol van is. Onze moderne tijd kenmerkt zich door individualisme, door het terugtrekken in eigen kring, in eigen land. Populisme en nationalisme hebben nog steeds, ook na 73 jaar, een grote aantrekkingskracht. Jezus wijst ons erop dat elke tijd vraagt om mensen die óp durven te staan voor een ander, die zichzelf op het spel durven te zetten. En als we dat niet doen, waarschuwt hij, loop je juist het risico jezelf kwijt te raken.

Laat ieder van ons dat overdenken, en doen wat nodig is. Want de vrede is het waard.

Amen

Ruïne of bouwplaats?

Preek over Haggai 2,1b-10 gehouden op de 2e zondag na Pasen.

Afbeeldingsresultaat voor second temple haggai

Ruin or Work in progress?

Gemeente van Jezus Christus,

1. Generatiekloof

Heb je dat ook wel eens gehad? Dat je kleren kapot waren? Of je schoenen? Een gat op in je broek, een versleten zool. Misschien ook gewoon te klein geworden. Want jullie groeien zo hard! Jou maakt het niet zoveel uit, je vindt met misschien wel prima: nu heb je nieuwe kleren nodig, nieuwe schoenen. Altijd leuk om weer iets nieuws aan te hebben! Die oude was je eerlijk gezegd ook wel een beetje zat. Papa en mama denken daar vast anders over: die vinden het zonde van die schoenen, die hadden best wel wat gekost. Nieuwe schoenen moeten ook betaald worden…

Jullie zien allebei hetzelfde: versleten kleding, een kapotte schoen, maar je kijkt er heel anders tegenaan: verdrietig of … blij.

Zo was het ook in de tijd van Haggai. Toen het volk Israel terugkwam uit de ballingschap in Babel en terugkwamen in Jeruzalem, lag daar alles in puin. Alles stuk. Muren, huizen en de tempel. Dat laatste vond men wel het ergst, maar men kon de moed niet opbrengen aan de herbouw te beginnen. Want waar moet je beginnen? 18 jaar lang laat men het maar zo. Maar dan, in het jaar 520 voor Christus, op 29 augustus (alle profetien in dit boek zijn exact gedateerd!), is daar in één keer Haggai, een profeet.

Iemand met een boodschap van God, die zegt: ‘en nu, nu, is het toch echt de hoogste tijd om aan de slag te gaan met die tempel: dit kan toch zo niet! Je hebt allemaal wel je eigen huis gebouwt, je eigen zaakjes voor elkaar, maar daar rust geen zegen op, zolang je niet aan het huis van God begint te bouwen. Want zeg nou zelf: Als je overal in je leven aandacht aan besteed, behalve aan God, dan blijft het leeg en zinloos…’

Over Haggai zelf weten we niets, maar wel dat zijn boodschap doel trof: men begint te bouwen aan de tempel. Zo staat er in hoofdstuk 1 van Haggai. Maar dan komt hoofdstuk 2. (In de hoofdstukken 1-6 van Ezra kun over deze geschiedenis trouwens meer lezen.) En dat is een heel ander verhaal. Na 7 weken komt de bouw stil te liggen, lijkt het. 29-aug begon de bouw, op 17-okt, 7 weken later, spreekt Haggai opnieuw. Waarom? De jongeren zijn wel blij, maar de oude mensen staan erbij te janken. Vers 4:

Wie is er onder u overgebleven die dit huis gezien heeft in zijn eerste heerlijkheid? En hoe ziet u het nu? Is het niet als niets in uw ogen?

In Ezra 3 kun je nalezen hoe de jongeren staan te juichen als het fundament gelegd is, een nieuw huis voor God! Geweldig! Maar de ouderen vergelijken dit nieuwe gebouw met het oude, met de prachtige tempel van Salomo, die hier eerst stond. Het is niets! roepen ze. Dit wordt niks! Het is dan 67 jaar geleden dat die tempel verwoest is. Deze ouderen moeten dan ook 70+ en 80+ zijn om zich daar nog iets van te herinneren.

Nu zou je kunnen denken: Die oude mensen ook altijd, met hun ‘vroeger was alles beter’, die staan altijd op de rem, daar moet je niet bij stilstaan. Hun herinnering van 70 jaar terug is ook erg gekleurd. Als uzelf oud bent, dan kent u dat misschien wel: Ergens hem je heimwee naar de wereld van je jeugd. Naar je geliefden van toen, het huis waar je opgroeide, het eenvoudige leven, de winkeltjes en gezelligheid in het dorp, het spelen op straat. Maar dan zullen we het niet hebben over het eentonige menu, de slechte gezondheidszorg, het ontbreken van wasmachines, cv-ketels en auto’s. Sommige dingen waren vroeger zeker beter, maar niet alles…

2. Hoe kan dit nu? – Voelen wij ook de spanning?

Voor jongeren is het toch goed naar de ouderen te luisteren, want deze ouderen in Jeruzalem hebben toch wel een punt. Het gaat hier niet zomaar om een generatiekloof. De bouw van deze tempel stelt echt niet zoveel voor. En dat is iets anders dan God had beloofd, dan waar ze als gelovigen op vertrouwden en naar uitkeken.

De profeet Ezechiël had in de tijd van de ballingschap geprofeteerd over de terugkeer van het volk Israël naar hun eigen land en hoe dan een geweldige tijd aan zou breken, een geweldige nieuwe tempel gebouwd zou worden. Veel mooier en groter dan de oude van Salomo! Werkelijk een wereldwonder! Je leest het hele bouwplan in Ezechiel 40-43. En Ezechiël was niet de enige, ook Jeremia en Jesaja konden er wat van. Met andere woorden: De mensen die terugkeerden uit de ballingschap verwachten een nieuwe tijd, iets wat in ieder geval beter, mooier, grootser, heerlijker zou zijn dan voorheen. Echt een diepgaande verandering.

Iets daarvan proef je na Pasen ook bij de discipelen van Jezus. Ze vragen in Handelingen 1 aan Hem: ‘Heere, zult U in deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer herstellen?’ Nu Jezus uit de dood is opgestaan, nu vang het nieuwe leven aan. Zo zongen we ook aan het begin van de dienst.  ‘Een leven door zijn dood bereid, een leven in zijn heerlijkheid.’

Ziet u, het was niet enkel een kwestie van wat stenen met die tempel.

Van iets dat stuk was, en dat gerepareerd moet worden. Waarmee de ouderen verdrietig zijn en de jongeren blij. Het gaat veel dieper. Misschien voelen wij die spanning ook wel. Ik wel. Eigenlijk altijd als ik hier kom, vallen mijn ogen op de grafstenen rond de kerk. We vieren de opstandingsdag van Jezus, de zondag, de dag dat het leven het wint van de dood, op een kerkhof. En dat zijn geen 2000 jaar oude graven, van vóór Pasen, maar dat zijn ook graven van kort geleden. ‘Nu jaagt de dood geen angst meer aan’, zongen we. O nee?

En dat bepaalt ons bij de hele diepe vraag: Is het er sinds Pasen nu echt beter op geworden in de wereld? En in mijn eigen leven? Pasen 2000 jaar geleden, maar ook Pasen 2 weken geleden. Wat valt er te merken van die opstandingskracht van Jezus Christus? Wat valt er van te zien? De ouderen in de tijd van Haggaï zien er niets van. Het is ‘als niets in hun ogen’, die nieuwe tempel. De jongeren zijn enthousiast, maar ja, die zijn altijd enthousiast, die hebben nog geen vergelijkingsmateriaal, geen levenswijsheid. Het is niet zo, dat als je maar lekker aan het metselen gaat, dan dat alles vanzelf goed komt.

De ouderen kijken niet alleen terug, ze verlangen naar meer. De dag van deze profetie, de 21e dag van de 7e maand, is de laatste dag van het Loofhuttenfeest, het is het oogstfeest in het najaar, het feest van de overvloed, het feest van de uittocht uit Egypte, van het begin in een nieuw land, vloeiend van melk en honing, maar in dit 2e jaar van Darius, is het een jaar van economische en politieke crisis, weten we uit buitenbijbelse bronnen.

Momenteel moeten we het in de wereld doen met leiders als Poetin, Trump, Erdogan, Xi en dergelijke. Spanningen lopen wereldwijd op rond Syrie, Noord-Korea, Rusland. Het klimaatverdrag van Parijs lijkt alweer vergeten te zijn. (huh, klimaatverdrag van Parijs, wat is dat? Precies). Europese landen, de NAVO, China, verhogen hun defensiebudgetten en verlagen hun ontwikkelingswerk. De grootste humanitaire crisis ooit dreigt momenteel in Afrika en Jemen waar dagelijks duizenden kinderen sterven van de honger. De vluchtelingen verdrinken nog steeds in de Middellandse Zee.

Je wilde dat het een keer anders kon.

3. De HEERE is er weer – Onbevreesd: het gaat om Hem!

Niet zomaar nieuwe schoenen als de oude versleten zijn. Dat is gewoon doorgaan op dezelfde weg met ups en downs. Doormodderen. Ook nieuwe schoenen verslijten immers weer. Hoe blij je kan zijn met je nieuwe auto, die eerste kras of deuk komt veel te snel! Ze verlangen naar meer in de tijd van Haggai. En ik hoop dat u dat verlangen ook deelt. Niet meer van hetzelfde in de wereld, in je leven, maar meer van God.

Vandaar de fantastische bemoediging die Haggai toen en nu mag geven, die die kern helemaal raakt, de kern van onze ziel, vers 5:

‘Nu dan, wees sterk, Zerubbabel, spreekt de HEERE, wees sterk, Jozua, zoon van Jozadak, hogepriester, en wees sterk, heel de bevolking van het land, spreekt de HEERE. Werk door, want Ik ben met u, spreekt de HEERE van de legermachten.’

Zerubbabel is de joodse gouverneur van Judea namens de Perzen op dat moment, de burgemeester van Jeruzalem, zoiets. En Jozua is de hogepriester, de paus van het Jodendom, zoiets. En heel het volk, een ‘rest’ wordt het in vers 3 genoemd, qua aantallen niet echt groot.

Ik ben met u. God is bij jullie, Zerubbabel, Jozua, heel het volk. Spreekt de HEERE. Spreekt de HEERE. Spreekt de HEERE. Driemaal herhaalt Haggai het. Om te benadrukken: dit zijn niet mijn woorden, dit is echt. Dit is Gods woord: God Zelf is met jullie. Ik ben met u.

Wees sterk: dat is niet lichamelijk bedoelt. Ze hadden echt wel de kracht om die stenen van de tempel op te tillen en te metselen tot een mooi gebouw. Uiteindelijk zal deze 2e tempel ook groter worden dan die van Salomo was. Nee, wees sterk: dat gaat over de innerlijke kracht, over moed, geloof, vertrouwen. Om verder te kijken dan die stenen. Om te zien waar het echt op aan komt.

‘Ik ben met u’. Dat betekent: Ik sta aan jullie kant. Ik help jullie. Ik zorg voor jullie. Ik zorg dat jullie krijgen wat jullie nodig hebben. Ik zorg dat er iets van terecht komt. Sterker nog: In de allerdiepste betekenis ís het project van die tempelbouw al geslaagd, want God is er al. En daar gaat het toch om bij een tempel. Een huis van God. Hij komt niet pas als de tempel af is, maar is nu al present.

In vers 6 wordt verwezen naar de Geest van God die er al was toen Israël uit Egypte trok. God was daar in een wolk- en vuurkolom. Hij kwam niet pas toen de tabernakel er stond, of later de tempel in Jeruzalem, maar Hij was er vanaf het begin al bij. Daar moeten we het van hebben. Daarom hoeven de ouderen toch niet verdrietig te zijn. Daarom hoeven we niet bang te zijn.

‘Wees niet bevreesd.’ ‘Ik ben met u.’

Het is niet toevallig, denk ik, dat Mattheus als laatste woorden van Jezus optekent aan het einde van zijn evangelie: ‘Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld.’

In alles is dat ons houvast. Dat kan alleen dankzij Goede Vrijdag en Pasen. In de tijd van Haggai lag de periode van Gods oordeel en toorn en afwezigheid achter hen. De straf was geweest, een nieuwe periode van genade en Gods nabijheid brak aan. Dat is het diepste en mooiste om te weten en te geloven. Dat u en ik ook in zo’n tijd mogen leven. Pasen is het bewijs dat Jezus leeft, maar bovenal dat de straf gedragen is, mijn zonden verzoend, dat God weer bij mij kan zijn, bij jou, bij u. Dat Hij niet bij u komt met straf en oordeel, maar met Zijn liefde, met Zijn hulp.

Al heeft je leven soms wel wat weg van een ruïne, al zijn er nog genoeg ruïnes in de wereld (kijk maar eens op YouTube naar beelden van Aleppo), God voelt zich niet te goed om in die ruïnes te komen wonen. Zo spreekt Paulus over het werk van God in zijn leven, zo lazen we in 2 Korinthe 4-5. God ontleent niet zijn heerlijkheid aan de pracht en praal van ons leven en werk, wij ontlenen de heerlijkheid aan Zijn leven, Zijn werk, Zijn aanwezigheid. De tempel in Jeruzalem is maar steen en hout en goud en zilver, waardeloos, in zichzelf, maar is waardevol omdat God er is. Ons leven is waardeloos in zichzelf, maar ontzettend waardevol omdat God bij je wil zijn. Dán krijgt het leven glans. Glans zoals nooit tevoren.

4. Geen zilver en goud, maar wel vrede

Met God is immers alles mogelijk. Als Hij de Levende bij je is, dan verslijten zelfs je schoenen niet. Dat staat in Deuteronomium 29:5. Aan het einde van 40 jaar in de woestijn, merkt Mozes op dat ‘uw kleren zijn bij u niet versleten, en uw schoenen zijn niet versleten aan uw voeten.’ Alles is dan mogelijk, als de HEERE bij je is. Wordt alles dan een succesverhaal? Wordt die nieuwe tempel een pronkpaleis? De verzen 7-10 lijken daar wel op te duiden.

Net als andere profeten spreekt Haggaï erover dat in de nabije toekomst alle volken ter wereld zullen ‘beven’ en zullen komen naar Jeruzalem met hun schatten, zilver en goud. En ‘de heerlijkheid van dit toekomstige huis zal groter zijn dan die van het eerste’ (vers 10).

Nu was dat iets wat Haggai deels al zag gebeuren: de heidense koning Cyrus had de Joden toestemming gegeven om terug te keren naar Jeruzalem en de tempel te herbouwen. Cyrus had daarbij al de kostbaarheden van de oude tempel, de gouden en zilveren schalen, bekers en offergerei teruggegeven. Koning Darius financierde de bouwmaterialen, het hout van de Libanon, later aangevuld door koning Arthasasta. In de ogen van Haggai en zijn tijdgenoten regelrechte wonderen en bewijs van Gods macht en zegen dat heidense koningen dit deden. Zo concreet werd het gewoon!

Haggai’s woorden hadden dan ook effect: Nu hij de gebeurtenissen van zijn tijd zó duidt, nu ziet het volk het ook. Ze vatten moed en bouwen door. Het hele boekje Haggai beslaat een periode van 4 maanden. Een scharniermoment in het bestaan van het volk Israël, een kantelpunt. De volgende 600 jaar zal deze 2e tempel er staan als centrum van het Jodendom, als centrum van de wereld, als woonplaats van God, als bewijs van Gods verbond en trouw en liefde.

Dat succes zat niet in het vele goud en zilver. Vers 9 luidt ‘Van Mij is het zilver en van Mij is het goud’. Dat kan claimend klinken: ieder moet z’n geld en goed aan Mij afstaan, ter meerdere eer en glorie van Mijn huis. Toch was dát niet de bedoeling. Elders in het OT worden dergelijke dingen gezegd om het geloof in de de wereldheerschappij en soevereiniteit van de HEERE te benadrukken. God is per definitie Heer over alles en iedereen. We hebben daarom sowieso alles te leen, ons huis, ons leven, onze tijd, we ontvangen het van God in beheer. God heeft overal recht op, maar laat dat recht niet altijd gelden. Hij stelt niet per se prijs op tempels of kerken die met goud overtrokken zijn, de hele wereld is immers al van Hem.

Waarin zit dan toch die ‘grotere heerlijkheid’ van de nieuwe tempel die Haggai voor ogen krijgt? ‘In deze plaats zal ik vrede geven.’

Het is niet dat dat huis er niet toe doet. Goud en zilver zijn prachtig en nodig. Het Jodendom kon niet zonder tempel. Wij kunnen niet zonder kerk. Niet zonder het gebouw. Niet zonder de gemeenschap. De dienst aan God moet vaste vorm aannemen. In woorden, in zang, in rituelen. In onze levensstijl. In catechisatie en kring. Er moet diaconie zijn en kerkrentmeesters. We moeten allemaal daaraan onze steentje bijdragen, zoals ook Zerubbabel en Jozua en de rest van het volk heel letterlijk met stenen moesten sjouwen. Dat doet er allemaal toe bij God. Omdat het middelen zijn die God gebruikt.

Omdat God op die manier ons vrede kan geven. De tempel is niet alleen een plek waar we allemaal onze offers voor moeten brengen. Het geloof in God is niet alleen veeleisend, dat is het soms ook. Maar het is vooral een plaats van uitdeling. Van vrede. Voor iedereen. Voor die hooggeplaatsten, Zerubbabel en Jozua, maar ook voor de eenvoudige plattelanders én voor de heidenvolken. Uitdeelplaats van vrede. Dat is pas heerlijkheid.

Ik geef jou vrede, zegt God, vandaag ook tegen u en jou. Nieuwe kleren en nieuwe schoenen, ook heel belangrijk. Die krijg je wel van je ouders. Of van de diaconie. Belangrijk! Maar ik heb ook iets voor jullie: Vrede.

Dat is méér dan de afwezigheid van oorlog en ruzie. Het is een soort compleet pakket. Dat het goed is. Goed tussen God en jou.

En dat daarom het leven goed is, zoals het is. Tevreden. En dat het met de wereld de goede kant op gaat. Als een olievlek breidt het zich uit via de tempel in Jeruzalem, naar Jezus Christus, naar de kerk wereldwijd, overal waar de Geest werkt, waar God is. Dat is heerlijk. Zo in de wereld kunnen staan, zo kunnen leven! Dat is wat God je geeft.

5. Aan de slag met het oog op de toekomst

‘Werk door’, zegt Haggai namens God, vers 5. ‘Aan de slag nu!’

Mooi, vindt u niet? Voor ons als doeners. Na Pasen is niet alles af en klaar. Er valt nog genoeg te doen. Te bouwen aan de tempel, in het Nieuwe Testament beeld voor de gemeente van Christus, voor het samen leven met God. Er valt nog genoeg te zorgen voor elkaar. Te zorgen voor de wereld. Toen Jezus riep aan het kruis ‘Het is volbracht.!’ betekende dat niet dat wij nu bij de pakken neer mogen zitten, maar zoals je moeder roept: ‘Het eten is klaar!’ Dan begint het pas.

De ouderen hebben gelijk met hun verdriet, want ze verlangen naar meer, naar de vervulling van Gods beloften. Haggai leert hen en ons zien vanmorgen dat we daarvoor niet moeten kijken naar stenen of goud en zilver, maar naar de Levende God, Jezus Christus, die ons bijstaat en ons vrede biedt. De jongeren leert Haggai zo zien dat ze niet hoeven te bouwen alsof hun leven ervan afhangt, dat het niet aankomt op hun prestatie, maar dat God gewoonweg Zijn vrede biedt. Dat daarin de heerlijkheid van het leven gelegen is.

Samen mogen wij zo leven. Met het oog op de toekomst. Terwijl we doen wat er gedaan moet worden in Gods naam.

Amen

To be or not to be

Toespraak regimentsjaardag 2017.

15894679_1292038034191751_4448806954469301301_n

Genm b.d. Hemmes (WOII-veteraan) en de regimentscommandant leggen krans.

To be or not to be, that’s the question. In het ruime jaar dat ik hier bij Prinses Irene rond heb gelopen, is me dit het meest bijgebleven: je moet er zijn. Ik bedoel niet alleen als GV’er, maar ook als militair in het algemeen: je moet er zijn. En dat moet je maar kunnen… In vredestijd valt er voor militairen niet altijd veel eer te behalen. Dat is soms vervelend en frustrerend. We houden onszelf wel bezig met oefeningen, maar zolang er geen daadwerkelijke inzet, missie of oorlog is, gaat het er vooral om dat we in vorm blijven. Dat we er zijn en blijven. Daar zijn natuurlijk materiële middelen voor nodig, waar altijd tekort aan is, maar veel belangrijker: daar is een soort innerlijke mentale kracht voor nodig. Om je bestaansrecht niet te ontlenen aan de vele medailles op je borst, niet aan de heroïsche avonturen die je hebt meegemaakt, maar puur aan je aanwezigheid. Dat het goed is, dat je er bent. En dat je er staat als het nodig is. Stevig en zelfbewust.

Jezus vertelt (zo kun je lezen in de Bijbel[1]) over dat ‘klaar staan’, ‘er zijn’ in een voorbeeld over een Oosterse bruiloft:

‘Tien meisjes gaan op weg naar een bruiloft. Ze moeten wachten op de bruidegom. Ze hebben allemaal een lamp meegenomen. Vijf meisjes zijn dom. Ze hebben wel een lamp bij zich, maar geen olie om de lamp te laten branden. De vijf andere meisjes zijn verstandig. Zij hebben een lamp bij zich en ook olie om de lamp te laten branden. Het wachten op de bruidegom duurt lang. De meisjes worden moe en vallen in slaap. Midden in de nacht wordt er geroepen: ‘Daar komt de bruidegom! Vooruit, ga naar hem toe!’ De meisjes worden wakker en doen hun lampen aan. Dan zeggen de domme meisjes tegen de verstandige meisjes: ‘Mogen wij wat van jullie olie gebruiken? Onze lampen willen niet branden.’ Maar de verstandige meisjes zeggen: ‘Nee, we hebben alleen genoeg voor onszelf. Ga maar ergens olie kopen voor je lampen.’ De vijf meisjes gaan op weg om olie te kopen. Intussen komt de bruidegom. De vijf meisjes die klaarstaan, gaan met hem mee. Zij mogen naar binnen op het feest. Daarna gaat de deur dicht. Later komen ook de andere meisjes. Ze zeggen: ‘Heer, heer, laat ons toch binnen!’ Maar de bruidegom antwoordt: ‘Luister goed naar mijn woorden: Ik ken jullie niet.’

To be or not to be, that’s the question. Die vijf domme meisjes waren er niet, niet toen ze er moesten zijn. Toen ze er moesten staan. En daarom gaat het feest aan hun neus voorbij. Dat feest staat symbolisch voor het geloof in een goede toekomst ook als de wereld donker is. De olie in dit verhaal is dan ook geen letterlijke olie, maar staat voor geloof in God, als een vorm van vertrouwen, van mentale kracht. Het gaat niet over materiële gereedheid, maar personele gereedheid.

Militair-zijn wil niet alleen zeggen dat je bepaalde militaire basisvaardigheden beheerst, maar vooral dat je er bent. Dat je ervoor kiest er te zijn als het nodig is. Dat je er dan staat. Dat gaat heel ver. Zeker als we zo de namen horen van de gevallenen van ons regiment en een minuut stil zijn. Dan beseffen we: To be or not to be, de keuze om er te zijn op het cruciale moment, dat houdt in het uiterste geval ook in dat je eigen bestaan, je eigen zijn op het spel staat. Dat is een keus die moed vraagt, geloof, vertrouwen.

Onze keus om militair te zijn, of het nu oorlog is of niet, werpt ons terug op onze innerlijke mentale kracht. Voor mij als dominee is dát geloof, het basisvertrouwen in God, om ons leven bewust in de waagschaal te leggen. Omdat het het waard is. Ten bate van de bruiloft: het visioen van het vrederijk zoals Jezus dat voor ogen staat, een visioen dat ons allemaal kan inspireren.

Ik heb gezegd.

[1] Matteüs 25 vers 1-12 (Bijbel in Gewone Taal).

Peace on earth

Kerstpreek over wat de engelen zingen na de geboorte van Jezus: “Eer zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in mensen een welbehagen.” Lukas 2,8-21.

File:Onthemorningthomas2.jpg

William Blake – Annunciation to shepherds (1809)

Gemeente van Jezus Christus,

 

Je zal maar in Aleppo wonen… zouden ze daar ook Kerst vieren  vandaag? Of slaan ze het daar over? De afgelopen tijd is Oost-Aleppo bekend geworden als “de hel van het Midden-Oosten”. De hele wereld kijkt toe hoe daar burgers, zieken, zwakken, ouderen en kinderen gebombardeerd worden, dag na dag…

Wat heeft Jezus dan eigenlijk voor vrede gebracht in de wereld? Is het er sinds zijn geboorte zoveel beter op geworden? De engel verschijnt in de heerlijkheid van God aan de herders in de velden bij Bethlehem en zegt: ‘Vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap!’ Grote woorden vallen er dus met Kerst: vrede, blijdschap. Maar wat moeten u en ik daar vandaag mee? Kunnen we niet beter met U2 meezingen:

Jesus in the song you wrote
The words are sticking in my throat
Peace on Earth

Hear it every Christmas time
But hope and history won’t rhyme
So what’s it worth

This peace on Earth

Ergens voelen we dat allemaal wel: Wat heeft de komst van Jezus Christus veranderd in de wereld? Wat komt er van die ‘vrede op aard’? Goede vragen. Maar ook grote vragen. Veel te groot. Vragen die ons op deze manier overweldigen, terneerslaan en machteloos maken.

Vanavond maken we die vraag kleiner, en stellen hem aan onszelf: Hoe verandert Kerst uw leven? Mijn leven? Hoe is het Kerstkind Jezus voor ons grote blijdschap, voor ons de vrede op aarde?

 

De engelen zingen immers maar niet voor de vuist weg, ze zijn speciaal uit de hemel afgedaald naar de velden buiten Bethlehem, naar een groepje herders die daar ’s nachts over hun kudde schapen waken. Dat heeft iets te zeggen. Tegen hun zegt de engel: ‘Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u in de stad van David de Zaligmaker geboren is; Hij is Christus, de Heere.’

Een duidelijk adres dus. Voor u. De grote blijdschap zal er zijn voor ‘heel het volk’, dat is: heel het volk Israël. Niet voor alle mensen is dat goed nieuws.

Het lijkt me geen goed nieuws voor Herodes bijvoorbeeld, waarvan we weten uit het Mattheus evangelie dat hij helemáál niet blij was met dit koningskind, dat misschien wel hem van de troon zou stoten. Niet voor niets zegt de engel: ‘de stad van David’, in plaats van Bethlehem. Daardoor ligt de nadruk op de Koninklijkheid van dit pasgeboren kind.

En dat lijkt me ook geen goed nieuws voor de Romeinen, die de hele toenmalige wereld in de greep hadden. Het was immers keizer Augustus geweest, die vond dat de hele wereld ingeschreven moest worden ten bate van zijn belastinginkomsten. De keizer die zichzelf heer van heel de wereld noemde, moet nu een ‘Heer’ naast of boven zich gaan dulden! De boodschap van de engel is dus helemaal niet zo lieflijk als eerst lijkt. Ja, voor de herders, voor het volk Israel is het goed nieuws, blijdschap, maar voor de rest is de geboorte van deze Jezus, de Redder, de Christus, de Heer explosief…

De oorlog die begon tussen Noord- en Zuid-Korea in 1950 duurt officieel nog steeds voort. In 1953 werd al een staakt-het-vuren bereikt, maar de vrede werd nooit gesloten. Al 63 jaar zijn deze landen dus in staat van oorlog. Waarom sluiten ze geen vrede? Omdat Noord-Korea daar niet toe bereid is. Want het misdadige regime in dat land ziet wel in, dat zodra ze vrede sluiten, de grenzen openen en het leger verkleinen, dat hun macht dan over is. Veel inwoners zullen vluchten naar het Zuiden of China. Veranderingen en democratisering kunnen ze niet meer bij de grens tegen houden. De concentratiekampen voor christenen en andere politieke gevangenen niet meer geheim houden. Hen is er dus alles aan gelegen om de muren op te houden, de oorlog gaande, al is het nu een ‘koude oorlog’.

Als de engelen het uitroepen: ‘Vrede op aarde in mensen een welbehagen’, dan is dat práchtig voor hen die lijden, onderdrukt worden, gevangen zitten achter muren, maar een bedreiging voor wie tot dan toe de macht in handen had. Het is niet voor niets dat Maria in haar lofzang bij de aankondiging van Jezus geboorte al zingt:

Hij heeft hen die zich verheven wanen uiteengedreven. Hij heeft machtigen van de troon gestoten en nederigen heeft Hij verhoogd. Hongerigen heeft Hij met goede gaven verzadigd en rijken heeft Hij met lege handen weggezonden. Hij heeft het opgenomen voor Israël, Zijn knecht, door aan Zijn barmhartigheid te denken, zoals Hij aan onze voorouders heeft beloofd.’

Hoe verandert Kerst ons leven? Dat hangt er dus maar helemaal van af aan welke kant wij staan: voor mensen die verlossing nodig hebben, is Hij de Zaligmaker, dat wil zeggen: een Redder, een Verlosser. Voor mensen die zichzelf kunnen redden door hun macht en geld, ja zij worden ‘uiteengedreven’, zingt Maria, ‘van de troon gestoten, met lege handen weggezonden.’

Ik denk wel eens: worden wij, mensen in het rijke Westen daar vandaag de dag niet mee bedoeld? Somalische asielzoekers, die een afschuwelijke reis naar ons land achter de rug hebben, krijgen in Nederland het stempel ‘illegaal’ en worden gevangen gezet en zo mogelijk met het volgende vliegtuig terug gestuurd naar de ellende en hopeloosheid.

Heel concreet is dat misschien ook wel vandaag of morgen als we rond een uitgebreid Kerstdiner zetten. Ja, daar lijkt de vrede op aarde, de gezelligheid, perfect.  Maar is dat niet alleen in ons eigen kleine kringetje binnen de muren van ons eigen huis? Durven we ook dan te denken aan hen daarbuiten, die niets hebben, voor wie het geen Kerst is? Juist als het u en mij goed gaat,  dan is het een gevaar ons daarin veilig te wanen.

Ook in […] zijn mensen voor wie Kerst geen feest is, die Kerst alleen vieren. Ja, soms wel in gezelschap, maar van binnen alleen. Omdat ze een geliefde missen als weduwe of weduwnaar. Bovendien blijkt uit onderzoek dat 30% van de Nederlanders zich eenzaam voelt.[1] 1 op de 3.

Blijkbaar zijn wij mensen erg goed in het bouwen van muren. Grenzen tussen landen. Huismuren om onze familie. Muren om ons hart ook. Omdat wij denken daarachter veilig te zijn, controle kunnen houden, minder kwetsbaar zijn. Maar hoe vergissen we ons daarin. Dat is in feite geen vrede, maar permanente wapenstilstand, die leidt tot eenzaamheid. Elk veiligheidsmuur die je bouwt, sluit immers niet alleen iemand buiten, je sluit ook jezelf op.

Kerst is nu dat muren afgebroken worden. Niet allereerst muren tussen mensen onderling of tussen landen. Dan gaat het allereerst over de grens tussen hemel en aarde. Daar breekt God dwars door heen. In de Kerstnacht gaat de hemel open, kun je zeggen, je kunt ook zeggen: de hemel breekt binnen op aarde. Letterlijk, want opeens staat er bij die ene engel ‘een menigte van de hemelse legermacht’.

Ik weet niet wat u zich daarbij voorstelt, maar ik had daarbij toch wel in mijn hoofd een plaatje van van die prachtige gevleugelde engelen in glanzend wit die daar een hemels lied zingen zó mooi als op aarde nog nooit gehoord is. In werkelijkheid zegt Lukas was het een ‘hemelse legermacht’, het zijn hemelse stoottroepen. Zoiets als Elisa en Gehazi gezien hebben, ‘paarden en strijdwagens van vuur rondom’ (2 Kon 6,14-17).

Bovendien staat er niet dat die engelen zongen, maar dat zij ‘zeggen’, bij soldaten kun je beter spreken van scanderen: Eer aan God! Vrede op aarde! Het is eerder imposant dan lieflijk.

Toch zijn het niet die engelen die de muur tussen hemel en aarde geslecht hebben. Nee, dat doet het Kerstkind zelf. In Hem is God mens geworden. In Hem komt de hemel op aarde. Dat is in feite het enige dat Jezus doet: Hij breekt muren af.

Dat gebeurde in toenmalige oorlogen wel meer. Grote steden hadden stadsmuren om aanvallen te weerstaan. Wanneer de aanvaller zo’n stad toch veroverde, werden de muren vaak neergehaald om alle verzet te breken. Waarna de stad meestal ook werd geplunderd en platgebrand, dat laatste doet Jezus echter niet. Hij volstaat met het afbreken van onze muren. Want het is Hem niet te doen om ons te onderdrukken, op de knieën te dwingen als veroveraar. Nee, Hij komt ons redden! Verlossen van de muren die we zelf gebouwd hebben.

Kerst maakt ons ongelooflijk kwetsbaar, onze muren vallen weg. God zelf komt ons tegemoet. Hij kijkt ons aan. De herders doet dat aanvankelijk sidderen van schrik als zij met de heerlijkheid van de Heere omschenen worden. Het licht van God dringt door in onze ziel. Alles wat we daar verborgen houden, en die niemand van ons weet, dat ziet Hij. De zonden en gebreken die we van elkaar niet eens weten. Hoogmoed misschien, trots of egoïsme. Slechte herinneringen, angst, pijn, wrok, zo diep mogelijk weggestopt.

Gelijk zegt de engel: ‘Wees niet bevreesd’. Dat maakt gelijk Gods bedoeling duidelijk: wees niet bang! Ik doe je niets! Ja, dat is Kerst, dat je eigen muren, zekerheden en gecreëerde veiligheid wegvallen tegenover God. Dat Zijn licht, Zijn aanwezigheid in je leven komt, je losmaakt uit de kramp om wat te zijn, om overeind te blijven. Dat is vrede. Dat God zegt tegen u en jou: ‘Het is goed zo. Het is goed tussen ons. Ja, Ik weet wie je bent, en nee, daar ben Ik niet altijd blij mee, maar Ik bied je Mijn vrede. Laat er geen muur meer zijn tussen jou en Mij.’

Het kind in de kribbe, God zelf als mens geboren, is daar het zichtbare bewijs van. In Hem, Jezus, komt Gods vredesvoorstel vandaag tot ons allemaal. God wil niet dat wij langs Hem heen leven, Hem buiten ons leven houden. Want Hij houdt zoveel van u. Hij wil niet zonder u.

Zo kan Kerst ons leven veranderen. Het gaat niet allereerst om de afwezigheid van oorlog, als we zingen over vrede op aarde, het gaat bovenal over die verticale dimensie. Dat er iets van de hemel in je leven komt. En ja, dat levert grote blijdschap, zoals de engel zegt.

Tenminste, ik zeg niet voor niets: zo kan Kerst ons leven veranderen. Want neem je Zijn vredesvoorstel aan? Dat betekent de troon van je leven aan deze pasgeboren Messias, Christus, Koning, Heer afstaan… Als je dat doet, mag ik u verkondigen vandaag: Heden is voor u geboren uw Redder! Hij is uw vrede voor eeuwig! Niet alleen ‘iets van de hemel’ komt er dan in je leven, maar de hemel zelf, in de persoon van Jezus Christus, Gods Zoon.

 

Tegelijk moeten we volhouden: Kerst betekent niet alleen het slechten van die muur tussen hemel en aarde, tussen God en ons, van God uit. Als het daarbij zou blijven, zou U2 gelijk hebben: Wat is die vrede dan waard?

In het Lukas-evangelie volgen we Jezus op Zijn levensweg vanaf zijn geboorte, en dan is niet alleen hier, op dit hemelse moment, voor de herders sprake van vrede, maar ook heel concreet voor mensen die Jezus ontmoet. Niet naar Jeruzalem ging hij. Jeruzalem betekent letterlijk ‘stad van de sjaloom/de vrede’, maar daar waren ze al ‘tevreden’ met zichzelf. Nee, in Galilea moest hij zijn, onder armen, vissers en boeren. Eelt heeft Hij, God op aarde, gekregen op zijn handen in de timmermanswerkplaats van Jozef.

Regelmatig komen er dan ernstig zieke mensen naar Jezus toe. Mensen gevangen in de muren van hun zieke lichaam, uitgesloten uit de gemeenschap vaak, gestigmatiseerd als onrein in het geval van melaatsheid. Jezus geneest hen, en zegt dan: ‘Uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede.’ In vertrouwen kwamen deze zieken naar Jezus toe en werden hersteld in hun mens-zijn, kregen hun menselijkheid terug. Zo deed hij ook met zondaren, hoeren en tollenaren, zij die er niet bij hoorden. Naar hen zag hij om. Hen vertelde Hij over de liefde van God voor zondige mensen, over de mogelijkheid van bekering, vergeving en vernieuwing, over Zijn Koninkrijk dat gaat komen. Hij doorbrak op die manier ook de muren die mensen onderling gebouwd hebben.

En zo werkt het evangelie door. Jezus heeft zich nooit in de politiek, laat staan in de letterlijke oorlog begeven om van bovenaf vrede af te dwingen. Nee, zijn vredesoffensief werkt van onderop, van binnenuit, uit de liefde. Met Pinksteren zingen we vaak: ‘De Geest doorbreekt de grenzen, die door mensen zijn gemaakt.’ En zo is het ook gegaan. Paulus schrijft later: ‘In de kerk is het niet meer van belang of je Jood bent of heiden, slaaf of vrije, man of vrouw, want allen bent u één in Christus Jezus.’

De vrede van Christus is alles en iedereen omvattend. Vrede met God bovenal, maar ook onderling. Ja, zelfs in de kerk vinden we dat moeilijk, om onszelf bloot te geven, elkaar te aanvaarden als broeders en zusters, zo verschillend als we zijn. Maar Kerst is nou juist de boodschap: al blijven wij dat moeilijk vinden om zo te leven, de muren zijn toch echt door Jezus Christus afgebroken!

Ook kerkmuren trouwens. Ergens is het triest dat we zoveel kerken in Nederland hebben: Waarom kunnen we nu geen Kerst sámen vieren? En toch: Onze vrede, eenheid, heeft zijn grond niet in menselijke gevoelens of instituten, maar in Jezus Christus. Híj is onze vrede.

Zolang zijn evangelie, blijde boodschap, van verlossing, vergeving, vernieuwing en de verwachting van Zijn Koninkrijk blijft klinken, zolang Hij met ons blijft, leven wij in vrede en verwachten wij dat ook kerkmuren afgebroken gaan worden.

 

Dat is tegelijk dan ook de opdracht aan de herders. De engel stuurt hen op weg naar Jezus. Bij Hem moet je je vervoegen, voor Hem je knieën buigen, dáár zul je je vrede vinden. Dat heeft ook iets van tevredenheid. Met Hem moet je het doen en kun je het doen. Meer dan Jezus heb je niet nodig.

Dat is tegelijk dan ook de opdracht voor ons. Als u een gebrek aan vrede ervaart in uw leven, dan helpt het niet om te graven in jezelf, om geluk te zoeken in spullen, carrière, liefde of sport. Ook u wordt gewezen op Het Kind in de kribbe. Alleen Hij kan u vrede geven, uw leven veranderen. Je leven vullen met blijdschap, zoals van de herders staat dat nadat ze Jezus hebben gezien: ‘En de herders keerden terug en zij verheerlijkten en loofden God om alles wat zij gehoord en gezien hadden, zoals tot hen gesproken was.’

Als u een gebrek aan vrede ervaart in de mensen om u heen, in de wereld in het groot, dan helpt het niet om verwijtend naar boven te wijzen: Dat ligt aan Hem daar. Nee, dat ligt aan jezelf.  Bent uzelf een verspreider van die vrede van Christus? Zoals de herders, die overal vertellen van het wonderlijke wat zij over Jezus hebben gehoord en van Hem hebben gezien? Vrede op aarde zal er niet zijn zonder dat die vrede zich vanuit ons leven van mens op mens, van mond op mond, voorplant en vermeerdert!

Al hangt het daar gelukkig niet van af. Ook vandaag de dag breekt Jezus door grenzen heen. Dat merk ik ook hier in […], waar ik hoor van jongeren en ouderen voor wie het geloof in God méér is gaan leven, bij wie te merken valt dat ze Jezus volgen in keuzes die ze maken. Het valt te merken, volgende week zondag, als er hier weer een doopdienst is. Gods vrede werkt door.

Het is te merken in heel ons land, in heel de wereld, waar vandaag miljoenen, miljarden mensen samen komen om in alle talen te zingen: ‘Stille nacht, heilige nacht // Douce nuit, sainte nuit // Silent night, Holy night // Stille Nacht, Heilige Nacht.’ Dat is een koor van stemmen dat niet meer zal zwijgen. De werkelijke vervulling van ‘Eer zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde’, dat is waar wij dat loflied op onze God overnemen.

Amen

[1] http://www.eenzaam.nl